Kaljuuntuminen eli hiustenlähtö – ja mitä tehdä sille?

Kun hiukset alkavat lähteä, mitä tehdä?

Noin 85 prosentilla miehistä esiintyy huomattavaa hiustenlähtöä 50 ikävuoteen mennessä. Osalla miehistä hiukset alkavat harvenemaan jo ennen 21 ikävuotta.

Aiheuttaako hatun pitäminen kaljuuntumista? Entä hiusten kampaaminen, harjaaminen tai harominen? Shampoo tai muotoilutuotteet? Hiusten peseminen tai pesemättömyys? Masturbointi? Auringonvalo? Ei.

Stressi, jotkin sairaudet ja lääkeaineet, ravintoainepuutokset ja hiusten vetäminen tiukasti nutturalle ovat nekin yleensä vain osasyy.

Miehillä noin 95 % hiustenlähtötapauksista johtuu perinnöllisyydestä. Siinä dihydrotestosteronille (DHT) yliherkät hiustupet alkavat kutistua, kunnes ne ovat niin pieniä, että hius ei enää kasva näkyväksi. Lopulta hiustupet kuolevat, eivätkä kasvata enää uusia hiuksia.

Miestyyppinen hiustenlähtö on helppo tunnistaa vähitellen ja symmetrisesti vetäytyvästä hiusrajasta ohimoiden alueilla tai tasaisesti ohenevista hiuksista päälaella.

Miesten hiustenlähtöön ei ole löydetty täydellistä parannuskeinoa, mutta aloittamalla nykytieteen valossa toimivimmat hoidot ajoissa yhdeksän kymmenestä miehestä saa pitää nykyiset hiuksensa. Iso osa heistä saa kasvatettua myös uusia hiuksia.

Miten hiustenlähtö pysäytetään?

Hiustenlähtö pysäytetään ottamalla käyttöön hiustenlähdön ”Big Three”: finasteridi, minoksidiili ja ketokonatsoli.

1) Finasteridi, mm. Propecia, on reseptilääke, joka estää kehon testosteronia muuttumasta DHT:ksi. Se pysäyttää hiustenlähdön lähes yhdeksällä kymmenestä käyttäjästä.

2) Minoksidiili, mm. Rogaine, on päänahkaan aamuin illoin hierottava reseptivapaa nestemäinen liuos, vaahto tai muu tuote, joka stimuloi uusien hiuksien kasvua ja saa aikaan lisääntynyttä hiustenkasvua noin kahdeksalla kymmenestä.

3) Ketokonatsoli, mm. Nizoral, on reseptivapaa antifungaalinen lääkeshampoo ja -voide, joka ehkäisee ihon sienitulehduksia ja kompensoi minoksidiilin aiheuttamaa päänahan ärsytystä.

Sekä finasteridi että minoksidiili vaativat jatkuvaa, päivittäistä käyttöä. Mikäli hoidot lopetetaan, hiustenlähtö jatkuu entisellään. Lääkkeiden lisäksi monet ovat saaneet hyötyjä päänahan mikroneulauksesta.

Pysy positiivisena. Hiustenlähtö muuttaa monien minäkuvaa ja aiheuttaa ahdistusta. Hiukset eivät tee miestä. Muistuta itseäsi kaikesta muusta, mitä sinulla on tarjota.

Myös naiset kärsivät hiustenlähdöstä

Hiustenlähtö on selvästi yleisempää miehillä, mutta myös noin kolmannes naisista kärsii jossain vaiheessa elämäänsä hiustenlähdöstä. Naisilla hiustenlähtö alkaa yleensä 30-45 ikävuoden tienoilla ja ilmenee hiusten ohenemisena jakauksen kohdalta edeten tasaisesti kohti pään reunoja.

Myös naisilla hiustenlähtö on usein perinnöllistä ja se johtuu androgeenien eli mieshormonien lisääntyneestä toiminnasta.

Naisten perinnöllistä hiustenlähtöä voidaan hoitaa antiandrogeeneilla ja 1 % konsentraation minoksidiililla.

Mikroneulaus voi tehostaa minoksidiilin vaikutusta

Mikroneulaus (engl. microneedling, dermarolling) on kevyesti ihon alle ulottuva dermatologinen toimenpide, jossa hyvin pieniä neuloja rullataan ihon pinnalla tarkoituksena tehdä reikiä ihon uloimpaan kerrokseen, marrasketeen. Tätä terapiaa käytetään muun muassa kollageenin tuotannon, uudissuonittumisen sekä kasvutekijöiden tuotannon aikaansaamiseksi hoitoalueella.

Mikroneulausta on käytetty hoitona monenlaisiin iho-ongelmiin, kuten androgeeniseen hiustenlähtöön ja pälvikaljuun. Vaikka toimenpidettä on tutkittu hiustenlähdön hoitomuotona vain vähän, on sillä saatu lupaavia tuloksia muiden hiusten kasvua edistävien hoitojen, kuten minoksidiilin, runsasverihiutaleisen plasman (PRP) ja paikallisten steroidien kanssa. Tutkijoiden mukaan mikroneulaus voi stimuloida kantasoluja, aktivoida kasvutekijöitä ja helpottaa ensisijaisten hoitojen pääsyä hoitoalueille.

Tiede toimenpiteen taustalla

Mikroneulauksen tehokkuutta hiustenlähdön hoitoon on tutkittu ainakin kahdessa tutkimuksessa:

Vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 100 lievästä kohtuulliseen (III-IV Norwoodin asteikolla) perinnöllisestä hiustenlähdöstä kärsivää potilasta, jotka jaettiin kahteen eri ryhmään. Toinen ryhmistä sai mikroneulaushoitoja ja 5 % minoksidiilivoidetta kahdesti päivässä, kun toinen ryhmistä sai pelkästään 5 % minoksidiilivoidetta.

Alkukuvauksen jälkeen ryhmien jäsenten hiukset ajeltiin ja hiusten määrä laskettiin kohdealueella. Hoitojen tehokkuutta mitattiin 12 viikon jälkeen kolmella eri tavalla: hiusten määrän muutos, potilaan oma arvio ja tutkijan arvio hiusten kasvusta. Vastetta arvioitiin 7-portaisella asteikolla.

Tutkimustulokset:

 • Kohdealueen hiusten määrä kasvoi mikroneulausryhmällä huomattavasti enemmän kuin minoksidiiliryhmän jäsenillä (91,4 vs 22,2).
 • Tutkijan arvioissa 40 mikroneulausryhmän jäsentä sai arvosanaksi +2 tai +3 seitsenportaisella asteikolla, kun minoksidiiliryhmästä yksikään ei yltänyt samaan.
 • Potilaiden itsearvioinneissa mikroneulausryhmästä 41 (82 %) arvioi yli 50 % kehityksen, kun minoksidiiliryhmästä samaan päätyi vain 2 (4,5 %).
mikroneulausryhmä
Mikroneulausryhmä saavutti selvästi parempia tuloksia…
minoksidiiliryhmä
…verrattuna minoksidiiliryhmään.

Toisessa, vuonna 2017 valmistuneessa tutkimuksessa vertailtiin mikroneulauksen, runsasverihiutaleisen plasman (PRP) ja 5 % minoksidiilin yhdistelmähoidon tehokkuutta pelkän 5 % minoksidiilin tehokkuuteen androgeenisestä alopeciasta kärsivillä miehillä.

Tutkimukseen valittiin 50 miestä iältään 18-50 vuotta, Norwood-Hamiltonin asteikolla III-V. Testiryhmä jaettiin satunnaisesti kahteen 25 hengen ryhmään, joista ryhmä A sai 5 % minoksidiilia ja ryhmä B sai 5 % minoksidiilia, mikroneulausta ja PRP-hoitoja. Tulokset arvioitiin 6 kuukauden jälkeen itsearviointina ja lääkärin arviointina 7-portaisella asteikolla.

Tutkimustulokset:

 • Potilaiden itsearvioinneissa pelkästään 5 % minoksidiilia saaneista 12 (48 %) koki saaneensa kohtalaista tai erinomaista parannusta, kun yhdistelmähoitoa saaneista niin koki 23 (92 %) potilaista.
 • Lääkärin arvioinneissa tulokset olivat samansuuntaiset (48 % vs 92 %).

Mikroneulaus itsearviointi tulokset

Mikroneulaus lääkärin arvioinnit

Yllä olevat tutkimukset ovat vasta ensimmäisiä pilotteja, mutta antavat viitteitä siitä, että mikroneulaus saattaa tarjota lisäarvoa minoksidiilin käyttäjille.

Mihin mikroneulauksen vaikutus perustuu?

Hiustenlähtöön vaikuttaa monenlaiset soluviestinnät eli solusignaloinnit. Soluviestinnöillä tarkoitetaan sitä, että solut muuttavat toimintaansa ympäristöstä saamiensa viestien mukaisesti toimiakseen paremmin kokonaisuutena.

Dihydrotestosteroni eli DHT on tärkein hormoni, jonka uskotaan olevan vastuussa androgeenisestä hiustenlähdöstä. DHT häiritsee näitä signalointeja saaden hiustupet kutistumaan, jolloin hiusten kasvuvaihe lyhenee ja lopulta hius putoaa kokonaan pois.

DHT:n uskotaan estävän useita hiustuppeihin johtavia kasvua edistäviä kanavia. Tutkijoiden mukaan mikroneulaus voi aktivoida näitä kanavia, aktivoida kasvutekijöitä tai stimuloida kantasoluja.

Tutkimuksessa ehdotetaan kolmea eri mekanismia, joihin mikroneulauksen tehokkuus hiusten kasvun edistäjänä saattaa perustua:

 • Verihiutaleiden kasvutekijän vapautuminen sekä verihiutaleiden ja ihon haavojen parantumisen aktivoituminen,
 • Kantasolujen aktivoituminen haava-alueilla sekä
 • Hiusten kasvua edistävien geenien lisääntyminen (VEFG, beta-kateniini, Wnt3a ja Wnt10b).

Todennäköisesti mikroneulaus toimii siten, että sen avulla aikaan saatavat pienet haavat vetävät puoleensa verihiutaleita, joiden sisältämät kasvuhormonit puolestaan stimuloivat kantasoluja siellä, missä hiustuppeja on vielä elossa. Mikroneulaus voi siis olla eräänlainen edullisempi hoitomuoto kalliille PRP-hoidoille.

Sivuvaikutukset

Mikroneulaus luo ihoon pieniä mikrokanavia, jotka mahdollistavat kaikkien voiteiden ja lääkkeiden pääsemien ihon läpi. Tästä syystä on oltava varma, että tuote on testattu ja turvallinen myös sisäisesti käytettynä, jolloin sivuvaikutuksilta voidaan välttyä.

Kun mikroneulausta tehdään, on erittäin tärkeää, ettei iholle laiteta heti sen jälkeen mitään, mikä voi päätyä ihon alle ja verenkiertoon. Topikaalisen minoksidiilin käyttäminen heti mikroneulauksen jälkeen voi aiheuttaa lääkkeen imeytymisen ihon läpi, jolloin se vaikuttaa koko elimistöön ja sen sivuvaikutukset voivat ovat moninkertaisia.

Minoksidiilin vakavampia haittavaikutuksia ovat muun muassa allergiset reaktiot, rintakipu, huimaus, pyörtyily ja sydämen tiheälyöntisyys.

Healthline on julkaissut listauksen mikroneulauksen mahdollisista sivuvaikutuksista ja varotoimista:

 • Mikroneulaus itsessään voi aiheuttaa verenvuotoa, mustelmia ja ihon ärsytystä.
 • Hoitoalue voi punoittaa ja olla tulehtunut muutamia päiviä hoitojen jälkeen. Sivuvaikutukset vähenevät tai poistuvat yleensä 5 päivän sisällä.
 • Mikroneulausta ei suositella potilaille, joilla on akne, ekseema tai avohaavoja. Sitä ei suositella myöskään heille, joilla on paranemista hidastava sairaus, kuten diabetes, eikä verenohentajia käyttäville henkilöille.
 • Mikroneulausta ei suositella myöskään raskaana oleville.
 • Päänahan iho voi olla herkkä auringonvalolle hoidon jälkeen. Aurinkovoiteen käyttö on suositeltavaa. Ulkotiloissa päänahka kannattaa suojata hatulla.
 • Vaikka neulat ovat pieniä, voi mikroneulaus kasvattaa tulehdusriskiä.
 • Tulehdusriskin pienentämiseksi on noudatettava jälkihoito-ohjeita, ml. hoitoalueen puhtaana pitäminen ja antiseptisten aineiden käyttö.
 • Huono yleisterveys tai aikaisemmat toistuvat tulehdukset voivat kasvattaa infektioriskiä.

Kokemuksia mikroneulauksesta

Monet perinnöllisen hiustenlähdön kanssa kamppailevat ovat useilla foorumeilla ja ensimmäisten tutkimusten rohkaisemina päätyneet kokeilemaan mikroneulausta yhdessä minoksidiilin (Rogaine) kanssa.

Edit 12.3.2019: HairLossTalk-foorumilta löytyy varsin laaja kooste käyttäjien jakamista ennen ja jälkeen -kuvista itse tehtyjen mikroneulaushoitojen jälkeen.

Lisää kokemuksia löytyy esimerkiksi:

Onko mikroneulaus sen arvoista?

Koska kaikki käyttäjät eivät saavuta haluamiaan tuloksia finasteridilla tai minoksidiililla, tai halua käyttää näitä lääkkeitä mahdollisten sivuvaikutusten takia, on mikroneulaus tällä hetkellä yksi lupaavimmista vaihtoehtoisista hoitomuodoista menetettyjen hiusten takaisinkasvattamiseen.

Esimerkiksi yllä mainituilla keskustelufoorumeilla on kohtuullinen määrä käyttäjistä kokenut, että mikroneulaus on ollut heillä merkittävässä osassa hiusten kasvun edistäjänä, riippumatta siitä mitä lääkkeitä he ovat siihen käyttäneet.

Miten aloittaa?

Helpoin ja edullisin tapa kokeilla mikroneulausta hiustenlähtöön on hankkia kotikäyttöön tarkoitettu mikroneulausrulla.

Laitteen suomenkielinen nimi ei ole vielä vakiintunut, ja sitä kutsutaankin useilla eri nimillä, kuten dermaroller, skin roller, ihorulla, mikroneulain, mesorulla, beauty roller ja mikroneulaustela.

Swiss Clinic Skin Roller

Mikroneulausrulla on mekaaninen laite, jossa on eri määrä kovasta metallista, tyypillisesti teräksestä valmistettuja neuloja. Laitetta käytetään kerran viikossa vetämällä rullaa samalla kevyesti painaen hiustenlähtöalueille 3-4 kertaa pystyyn, vaakaan ja vinottain.

Päänahka voi aristaa ja punoittaa käsittelyn jälkeen. Iholle ei tule laittaa mitään aineita 24 tuntiin, jotta kemikaalit eivät pääse huokosten läpi verenkiertoon. Käytön jälkeen rulla desinfioidaan apteekista saatavalla desinfiointiaineella.

Vasta-alkajan on suositeltavaa kokeilla ensin lyhytteräistä (esim. 0,25-0,50 mm) ja siirtyä vasta myöhemmin pidempiteräisiin rulliin, mikäli haittavaikutuksia ei ilmene.

Suomeksi palvelevissa verkkokaupoissa mikroneulausrullien hinnat vaihtelevat paljon:

 • Cdon.fi – Dermaroller 0,5-1,5 mm ~ 11,90 €
 • eleven.fi – SkinRoller PRO 0,5-1,5 mm ~ 37,95 €
 • Hyvinvoinnin.fi – Puhdas+ Mikroneulain 0,25-0,5 mm ~ 39 €

Tuotteilla ei ole merkittäviä laadullisia eroja ja hintaerot johtuvat lähinnä valmistusmateriaalista ja neulojen määrästä. Varmista ostaessasi, että rulla on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (kirurginteräs) ja että siinä on vähintään 540 neulaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Jos maltat odottaa toimitusta viikon-pari, myydään käytännössä samoja tuotteita eBayssä noin 3 eurolla.

Edistyneempi versio mikroneulausrullasta on Dermapen, joka voisi olla suomeksi mikroneulauskynä. Se on sähkökäyttöinen ja automatisoitu laite, jossa on tyypillisesti vähintään 12 ihon läpäisevää neulaa, säädin terän pituudelle (0,25-2,5 mm) ja nopeudelle (jopa 4000-6000 iskua minuutissa) sekä vaihdettava neulainpää.

Dermapen / mikroneulauskynä

 

Mikroneulauskynää käytetään pitämällä sitä kohtisuorassa ihoa vasten. Hiustenlähtöalue käydään sillä läpi liikuttaen ja kevyesti painaen. Käsittelyn jälkeen neulainpää puhdistetaan ja desinfioidaan.

Mikroneulausrullaa käytettäessä neulat läpäisevät ihon lievästi vinottain aiheuttaen pieniä ihovaurioita, kun taas mikroneulauskynä läpäisee ihon pystysuoraan, jolloin myös paranemisaika on lyhyempi.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=vFEmSwVOh78

Mikroneulauskyniä myydään eBayssä alkaen noin 15 euron kappalehintaan sisältäen kaksi vaihtopäätä. Vaihtopäitä myydään myös erikseen.

Käyttö:

 • Käytä dermarolleria vain kerran viikossa – älä käytä uudestaan ennen kuin hoitoalue on kokonaan parantunut.
 • Käytä kotikäyttöön tarkoitettua lyhytneulaista telaa (esim. 0,25 tai 0,5 mm).
 • Älä käytä minoksidiilia vähintään 24 tuntiin hoidon jälkeen!
 • Desinfioi tela jokaisen käyttökerran jälkeen kiehuvalla vedellä tai apteekeissa myyttävällä sterilointiaineella.
 • Keskity kerrallaan yhteen päänahan osaan. Rullaa telalla vaaka- ja pystysuunnassa sekä vinottain 3-4 kertaa.
 • Vaihda tela uuteen noin 20 käyttökerran jälkeen välttääksesi tylpät neulat.
 • Mikäli päänahka on merkittävästi kaljuuntunut, se voi punoittaa näkyvästi hoitojen jälkeen.
 • Mikroneulaus voi vahingoittaa ihoasi ja saada aikaan tulehduksen!

Mikroneulausta ei tule käyttää ärtyneelle tai tulehtuneelle iholle, kortisonilääkityksen alla, eikä jos sinulla on akne, ruusufinni, huuliherpes, psoriasis tai atooppinen iho.

Uskotko mikroneulaushoitojen tehoon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Oletko kokeillut mikroneulausta? Jaa kokemuksesi muiden kanssa kommenttiosiossa!

Lähteet:

COVID-19 aiheuttaa hiustenlähtöä – tässä syy

Olemme edelleen keskellä pandemiaa, jonka aiheuttaja on SARS-CoV-2 -niminen koronavirus. Viruksen aiheuttama tauti on nimeltään COVID-19. Siihen sairastuneilla esiintyy monenlaisia oireita, joista hiustenlähtöä tutkitaan tällä hetkellä yhtenä mahdollisista pitkäaikaisoireista.

WebMD-verkkosivusto kertoo hoitaja Juli Fisheristä, joka sairastui itse tautiin hoitaessaan palvelukodin COVID-potilaita. Hän kärsi lamauttavista oireista, joista suurin osa oli odotettuja, mutta yksi oireista tuli hänelle yllättäen: useita viikkoja kestänyt hiustenlähtö.

”Huomasin hiustuppojen irtoavan käydessäni suihkussa. Aluksi ajattelin sen johtuvan halvemmasta shampoosta, mutta pian kävi ilmeiseksi, että tämä oli jotain muuta.”

Fisher liittyi Facebook-ryhmään, jossa oli muitakin pitkäaikaisista oireista kärsineitä ihmisiä, joiden oireet eivät olleet hävinneet viikkojenkaan kuluessa. Hän sai huomata, ettei ollut oireidensa kanssa yksin. Fisher ymmärsi hiustenlähdön liittyvän COVID-19:ään.

Myös Rachel Baumin koronaoireet kestivät yli 100 päivää. Ja myös hänen hiuksensa ohenivat nopeasti.

”Olin menettänyt niin paljon hiuksia, että luulin sen johtuvan kilpirauhasestani. Menin tapaamaan endokrinologiani, joka sanoi, että arvoni ovat hyvät. Joten oireen täytyi liittyä koronaan, 64 vuoden ikääni tai molempiin. Amazon-ostoskorissani on valmiina kolme peruukkia, mikäli tulen tarvitsemaan niitä.”

Tiede oireiden takana

Yhteys hiustenlähdön ja COVID-19:n välillä on vasta huomattu ja tunnistettu tutkimuksessa. Lääketieteen tohtori Sara Hogan sanoo, että aikajana käy järjeen, sillä hiustenlähtö alkaa usein 3-5 kuukautta stressaavan kokemuksen tai  sairauden jälkeen.

Yhdysvaltain dermatologisen akatemian (American Academy of Dermatology) mukaan on normaalia, että muutama kuukausi kuumeen tai sairauden jälkeen hiuksia lähtee tavallista enemmän. Vaikka monet ajattelevat sen olevan hiustenlähtöä, se on enemmänkin hiusten irtoamista (engl. shedding).

Lääketieteellinen nimi hiusten ”irtoamiselle” on telogen effluvium eli telogeeninen hiustenlähtö. Se tapahtuu, kun tavallista enemmän hiuksia siirtyy hiusten kasvuvaiheesta hiusten irtoamisvaiheeseen eli telogeeniin.

Telogeenisen hiustenlähdön aiheuttaja voi olla kuume tai sairaus, ja useimmat havaitsevat hiusten lähtemisen vasta 2-3 kuukautta sairastamisen jälkeen. Tavallista suurempaa hiusten irtoamista voi kestää 6-9 kuukautta kunnes se pysähtyy ja hiukset alkavat palata normaaliksi.

Stressi voi saada hiukset lähtemään

Vaikka sinulla ei olisi ollut kuumetta tai et olisi saanut koronavirustartuntaa, saatat silti kokea hiustenlähtöä. Myös emotionaalinen stressi voi pakottaa normaalia enemmän hiuksia irtoamisvaiheeseen. Ja kukapa meistä ei olisi ollut tavallista stressaantuneempi tämän pandemian aikana?

Ihmiset sairastuvat, menettävät työpaikkojaan ja kohtaavat paljon tuloihin ja hyvinvointiin liittyvää epävarmuutta.

”Hiuksen elinkaareen kuuluu kolme vaihetta. Jopa 90 % hiuksista on aina kasvuvaiheessa, 5 % lepovaiheessa ja jopa 10 % irtoamisvaiheessa. Stressitapahtuma ja shokki voi saada jopa 50 % hiuksista kiirehtimään irtoamisvaiheeseen”, Hogan sanoo.

”Hiusten kasvusyklin takia oireet tulevat yleensä viiveellä. Voit huomata hiusten irtoamisen vasta 3-5 kuukautta stressaavan tapahtuman jälkeen.”

Hiustenlähtö itsessäänkin voi aiheuttaa painolastia psyykelle. Vaikka hiusten lähteminen voi lisätä stressiä, on tärkeä yrittää vähentää stressiä. Vasta kun stressi loppuu, myös liiallinen hiustenlähtö loppuu.

”Stressin aiheuttamassa hiustenlähdössä on tärkeä kannustaa ihmisiä asioihin, jotka tekevät hyvää paitsi heidän hiuksilleen, myös yleiselle hyvinvoinnille, kuten jooga tai mindfulness-meditaatio.”

Hiukset palaavat itsestään ennalleen

Jos hiustenlähtö johtuu kuumeesta, sairaudesta tai stressistä, hiukset palaavat entiselleen itsestään. Sille täytyy vain antaa hieman aikaa.

Kun hiukset alkavat kasvaa takaisin, huomaat pian hiusrajassasi lyhyempiä, samanmittaisia hiuksia. Useimmilla hiukset palautuvat ennalleen 6-9 kuukaudessa.

Mikäli epäilet, että hiustenlähtösi saattaa johtua jostain muusta kuin telogeenisestä hiustenlähdöstä, keskustele asiasta ihotautilääkärisi kanssa.

Spironolaktoni voi olla turvallinen hoito rintasyövästä aiheutuvaan hiustenlähtöön naisilla

George Washingtonin yliopiston julkaiseman retrospektiivisen tutkimuksen mukaan spironolaktoni saattaa olla turvallinen lääkehoito rintasyövästä toipuneiden naisten naistyyppisen hiustenlähdön hoidossa.

Spironolaktoni on Wikipedian mukaan steroideihin kuuluva yhdiste, jota käytetään muun muassa diureettina eli nesteenpoistajana. Se sitoutuu muun muassa androgeenireseptoreihin ja toimii niiden antagonistina eli estää reseptoreiden toiminnan. Tämän seurauksena natriumin, kloridin ja veden erittyminen munuaisista lisääntyy ja elimistöstä poistuu nestettä. Spironolaktonia käytetään nesteenpoistolääkityksenä sekä muun muassa hirsutismin, naisten hiustenlähdön ja aknen hoidossa.

Journal of the American Academy of Dermatology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että spironolaktonin käyttöön ei liity lisääntynyttä rintasyövän uusiutumisriskiä.

Androgeenit eli mieshormonit vaikuttavat merkittävästi naistyyppisen hiustenlähdön alkamiseen ja kehitykseen. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on toistaiseksi hyväksynyt sen hoitoon vain paikallisesti käytettävän minoksidiilin (mm. Rogaine), jonka uskotaan parantavan päänahan verenkiertoa ja ylläpitävän hiusten kasvua. Kuitenkin myös antiandrogeenilääkkeitä, mukaan lukien spironolaktoni, on käytetty naistyyppisen hiustenlähdön off label -hoitona. Tutkimus on merkittävä potilaille, jotka harkitsevat tätä hoitomuotoa.

”Spironolaktonia käytetään perinnölliseen hiustenlähtöön, koska se kykenee pysäyttämään hiustenlähdön etenemisen ja sillä on pitkäaikainen turvallisuusprofiili”, sanoo tutkija Adam Friedman, joka toimii George Washingtonin yliopiston ihotautiosaston väliaikaisena puheenjohtajana ja professorina.

”Ottaen huomioon, että lääkkeen estrogeeniset vaikutukset saattavat aiheuttaa teoreettisen riskin rintasyövän uusiutumiselle, sen turvallisuudesta rintasyövästä selvinneiden hoitona tiedetään vain vähän.”

Tutkimusta johti neljännen vuoden opiskelija ja tutkija Chapman Wei. Hän suoritti tutkimusryhmänsä kanssa retrospektiivisen analyysin Humana Insurance -tietokannasta saaduista tiedoista. He tunnistivat ensin potilaat, joilla oli ollut rintasyöpä ja loivat toisen ryhmän sen perusteella, ketkä näistä potilaista olivat käyttäneet spironolaktonia. Lopuksi he analysoivat tutkimusaineistoa potilasryhmien piirteiden ja syövän uusiutumisasteen perusteella.

Rintasyövän uusiutumisaste ei ollut tilastollisesti merkittävä spironolaktonia käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä.

”Analyysimme mukaan spironolaktoni ei ole itsenäisesti vastuussa lisääntyvästä rintasyövän uusiutumisriskistä”, Friedman sanoo.

”Lääkettä voidaan käyttää lisävaihtoehtona alopecian hoitoon rintasyövästä toipuneiden potilaiden hoidossa.”

Tutkijat suosittelevat kliinisiä tutkimuksia spironolaktonin tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi rintasyövästä selvinneillä varmistakseen sen tehokkuuden.

Aiheesta uutisoivat muun muassa News Medical ja Newswise.

Hiustenlähdön hoito 2020 – Mitä uutta on tulossa?

Kuten valveutuneet lukijat tietävät, tällä hetkellä vain finasteridi ja minoksidiili ovat virallisesti hyväksyttyjä, tieteellisin menetelmin todennetusti apua perinnölliseen hiustenlähtöön tarjoavia hoitomuotoja. Mutta nekään eivät toimi kaikilla, eivätkä tulokset ole läheskään aina tyydyttäviä.

Aika ajoin uutisiin nousee Trinovin (Brotzu-voide) ja JAK-estäjien kaltaisia uusia löytöjä, jotka herättävät toiveita edellä mainittuja tehokkaammista hoidoista. Useimmat niistä osoittautuvat ihmiskokeissa liian tehottomiksi tai haittavaikutuksiltaan sellaisiksi, etteivät yritykset halua lähteä tekemään niillä erittäin kalliita kliinisiä lääketutkimuksia.

Voimme kuitenkin vakuuttaa, että perinnöllistä hiustenlähtöä tutkitaan paljon ja monet yritykset käyttävät miljoonia euroja entistä parempien hoitojen löytämiseksi. Tässä jutussa käymme läpi muutamia mielenkiintoisimpia edistysaskelia, joita vuoden 2020 aika tulemme näkemään. Juttu perustuu Follicle Thought -sivuston julkaisuun.

Follica

Follica alkutilanne ja tilanne 85 päivän hoidon jälkeen
Kuva: PureTech

Follica on bioteknologiayritys, joka kehittää uusiutuvaa alustaa perinnölliseen hiustenlähtöön ja epiteelin ikääntymiseen. Sen FOL-004 -nimisen hoidon on määrä edetä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston ratkaiseviin tutkimuksiin vuoden 2020 aikana. Mikäli hoito hyväksytään, se tulee markkinoille Yhdysvalloissa aikaisintaan vuoden 2021 alkupuolella ja pian sen jälkeen Euroopassa.

FOL-004 perustuu hiustenlähtöalueen kevyeen ”haavoittamiseen” (mikroneulauksen tavoin) ja jonkinlaiseen topikaaliseen käsittelyyn (minoksidiilin tavoin). Tuoreimpien raporttien mukaan se voi lisätä hiusten lukumäärää 44 prosentilla kolmen kuukauden hoidon jälkeen. Laitteen nimeksi on ilmeisesti tulossa Hair Follicle Neogenesis, HFN.

Samumed

Samumed on lääketieteellinen tutkimus- ja kehitysyritys, jonka Wnt-signaalipolun aktivointiin perustuvan kokeellisen lääkkeen SM04554:n pitkähkö kolmivaiheinen tutkimusjakso tulee päätökseen kesäkuussa 2020. Silloin se pääsee käsiksi yli 600 potilaan seurantatietoihin noin vuoden ajalta.

SM04554 on minoksidiilin tavoin topikaalinen eli päänahkaan laitettava liuos, joka oletettavasti pidentää hiuksen anageenivaihetta ja edistää hiustuppien lisääntymistä. Tutkimuksen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa sen on havaittu parantavan hiusten lukumäärää ja tiheyttä.

Mikäli lopulliset tutkimustulokset osoittautuvat positiiviseksi, se voi johtaa SM04554-lääkeen kaupallistamiseen ensin Turkissa ja aikaisintaan vuonna 2021 muualla.

Cassiopea

Cassiopea on lääkeyhtiö, joka kehittää topikaalista antiandrogeeniä nimeltä Breezula (clascoterone). Marraskuussa 2019 yritys ilmoitti naisten perinnölliseen hiustenlähtöön suunnatun hoidon edenneen toiseen vaiheeseen saatuaan sitä ennen hyväksynnän Saksan viranomaisilta. Jo aiemmin Cassiopea on kertonut positiivisista tuloksista miestyyppisen hiustenlähdön hoidossa.

Naisten hiustenlähdön hoitoon tarkoitetun tuotteen Phase 3 -tutkimuksen on määrä alkaa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja se kestää 6 kuukautta. Tutkimustulokset saataneen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä ja ne voivat johtaa myyntilupaan 2021.

RepliCel & Shiseido

RepliCel on lääkeyhtiö, jonka kehittämä autologinen soluterapia RCH-01 pyrkii hyödyntämään hiustupeista eristettyjä ihovaipan soluja androgeenisen alopecian hoidossa.

Yritys on kehittänyt RCH-01:tä yhdessä japanilaisen Shiseido-kosmetiikkayrityksen kanssa, joka myös rahoittaa tutkimuksia. Yritykset ovat sittemmin ajautuneet riitaan koskien RCH-01:n lisenssiä Aasiassa.

RepliCel haluaisi tuoda tuotteen markkinoille ja on vaatinut Shiseidoa julkaisemaan sitä koskevat tutkimustulokset vuodelta 2019. Shiseido on luvannut lähiaikoina ilmoittaa tuoko se tuotteen kaupallisille markkinoille vai jatkaako se tutkimuksia.

TissUse

TissUse on vuodesta 2011 lähtien kehitetty hiusten uudistamishoito, joka tunnetaan nimellä Smart Hair Transplant (SHT). Hoito perustuu 30:een pään takaosasta otettavaan hiustuppeen, jotka viljellään tuhansiksi hiuksia tuottaviksi soluiksi.

Vuonna 2019 japanilainen J Hewitt -niminen biofarmasiayritys hankki oikeudet kaupallistaa SHT ja lupasi aloittaa tutkimukset ensin vuoden 2019 loppuun mennessä ja sitten tammikuun 2020 loppuun mennessä. Neuvottelut tutkimuksen suorittavan yrityksen kanssa kuitenkin kariutuivat ja saamme odottaa tutkimusten alkamista ainakin vielä puoli vuotta.

Stemson Therapeutics

Stemson Therapeutics on kalifornialainen hiustenlähtöön perehtynyt yhtiö, jonka ratkaisu perustuu biohajoavaan rakenteeseen, joka voisi saada hiussolut kasvamaan ruiskuttamalla lääkettä ihon alle.

Kesäkuussa 2019 yhtiön toimitusjohtaja kertoi tutkimusten alkamisesta seuraavan puolentoista vuoden sisällä, mutta ainakaan toistaiseksi yhtiön sivuilla ei ole mitään mainintaa kliinisistä tutkimuksista.

HairClone

HairClone on brittiläinen bioteknologiayritys, joka pyrkii tekemään hiusten uudistamisesta rutiinia tekemällä ihoon papillaarisoluinjektioita. Yritys etsii tällä hetkellä rahoitusta lisensoiduille tiloille, jossa se aikoo aloittaa soluterapiahoitojen tarjoamisen.

Yrityksen nettisivuilla todetaan, että hoidot saattavat tulla brittien saataville vuoden 2020 loppuun mennessä.

Dr. Tsuji

Japanilainen Dr. Tsuji on luvannut parantaa hiustenlähdön vuoteen 2020 mennessä. Hänen menetelmänsä perustuu hiustuppien, mesenkymaali- ja epiteelikantasolujen keräämiseen sekä näiden kahden solutyypin viljelemiseen siten, että niitä voidaan istuttaa hiustenlähtöalueille hiustensiirron tapaan.

Prosessin alustavaksi hinnaksi on arvioitu 20-40 miljoonaa jeniä eli noin 170-340 000 euroa, joten hoito ei ole ihan tavallisen rahvaan tavoitettavissa. Tsuji-kloonaushoito käy läpi testauksia Japanissa vuonna 2020 ja saattaa tulla varakkaiden kuluttajien ulottuville vuoden 2021 aikana.

Follicum

Follicum on ruotsalainen yhtiö, joka on kehittänyt FOL-005 -nimistä peptidiä, jota on testattu 60 osallistujalla 3 kuukauden ajan.

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa FOL-005:n havaittiin injektioina lisäävän hiusten määrää 7 hiuksella per cm2. Korkeimmalla annoksella se lisäsi myös kasvuvaiheessa olevien hiustuppien määrää 11 prosentilla.

Vuoden 2020 alkupuolella Follicum aikoo aloittaa topikaalisen yhdisteen testaamisen alopecia-potilailla, jonka jälkeen tuote voi päätyä markkinoille.

Villi kortti

Myös lukuisat muut yritykset työskentelevät hiljaa kulissien takana sekä kosmeettisten että kliinisten hiustenlähdön hoitojen parissa. Ikävä kyllä kosmeettisten tuotteiden vetovoima on suurempi, koska yritysten on helpompi saada ne nopeasti kaupallisille markkinoille.

Toivottavasti vuonna 2020 yksi tai useampi hoitoja hiljaisuudessa kehitellyt yritys esittelee viimein mielenkiintoisen tuotteen, josta on hyötyä mahdollisimman monelle.

Aiheuttaako isotretinoiini hiustenlähtöä?

Isotretinoiini on lääkeaine, jota lääkärit voivat määrätä iho-ongelmien, kuten vaikean aknen hoitoon. Isotretinoiini kuuluu retinoidien lääkeryhmään ja sitä voivat määrätä vain ihotautilääkärit, joilla on asiantuntemusta systeemisten retinoidien käytöstä aknen hoidossa. Tällä lääkkeellä on useita tunnettuja sivuvaikutuksia ja monet käyttäjät ovat olleet huolissaan aiheuttaako lääkkeen ottaminen myös hiustenlähtöä.

Suomessa isotretinoiinin kauppanimiä ovat muun muassa Roaccutan, Isotretinoin Ratiopharm, Isotretinoin Actavis, Isotretinoin Alternova ja Isotretinoin Orifarm.

Miksi Isotretinoiini voi aiheuttaa hiustenlähtöä?

Isotretinoniini on A-vitamiinin synteettinen johdannainen ja kuuluu retinoidien lääkeryhmään. Lääkkeellä hoidetaan sellaisia aknemuotoja, joihin muut hoidot eivät ole tehonneet, kuten nodulaarinen akne ja onteloakne. Lääkkeen vaikutus kohdistuu karvan juurituppeen avautuvassa verinahassa sijaitseviin talirauhasiin, joiden ylituotantoa se hillitsee.

Isotretinoniini voi vaikuttaa kehoon tavalla, joka edistää hiusten ohenemista tai hiustenlähtöä. Se saattaa vaikuttaa esimerkiksi hiuksiin tai itse hiustuppeihin. Se saattaa myös vaikuttaa kehon hormonitasoihin, mikä voi aiheuttaa hiusten ohenemista joillakin käyttäjillä.

Useimmissa tapauksissa hiustenlähtö on tilapäistä ja hiukset alkavat tihentymään ajan myötä. Jotkut käyttäjät ovat kuitenkin havainneet myös pysyviä muutoksia hiuksissaan isotretinoniinin käytön jälkeen.

Mitä tutkimus sanoo

Vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että isotretinoniini tukahduttaa aivolisäkkeessä olevia hormoneja. Vaikka vaikutus voi olla hyödyllinen aknen hoidossa, sillä saattaa olla vaikutuksia myös hiusten kasvuun vaikuttaviin hormoneihin.

Toisessa, Advances in Dermatology and Allergology -julkaisussa julkaistussa tutkimuksessa mitattiin aknen hoidossa käytetyn isotretinoniinin biofysikaalisia vaikutuksia, mukaan lukien hiusten kokonaismäärä, tiheys ja anageeni(kasvu)vaiheessa olevien hiusten osuus.

Vaikka tutkimukseen osallistui vain 30 henkilöä, se antoi viitteitä siitä, että isotretinoniinin käytöllä on vaikutuksia myös potilaiden hiuksiin. Osa käyttäjistä menetti hiuksiaan, kun osalla hiukset muuttuivat ohuemmiksi tai harvenivat.

Uudemmassa, vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa pyrittiin määrittelemään isotretinoniinin vaikutuksia hiusten kasvun parametreihin.

Tutkimuksessa seurattiin keskivaikeasta vaikeaan akneen sairastavia henkilöitä, jotka käyttivät lääkkeenä 0,5 mg/kg annosta isotretinoniinia. Hiusten kasvu arvioitiin ennen seurantajaksoa ja 3 kuukauden käytön jälkeen. Parametrit mitattiin FotoFinder-dermastoskopilaitteella käyttäen TrichoScan Professional -ohjelmaa.

Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkittäviä muutoksia hiusten lukumäärässä, anageeni- ja telogeenivaiheessa olevien hiusten osuudessa, tiheydessä, eikä vellus- ja terminaalihiusten suhteessa.

Tutkimuksessa todetaan, että isotretinoniini voi vaikuttaa jokaiseen ihmiseen eri tavalla ja esimerkiksi lääkkeen erittäin suurilla annostuksilla voi olla vaikutuksia hiuksiin.

Isotretinoniinin vaikutusten vaihtelevuuden vuoksi on edelleen mahdollista, että osalla sen käyttäjistä voi esiintyä pysyviä muutoksia. Ne voivat johtua esimerkiksi liian suurista annostuksista tai pitkäaikaisesta käytöstä. Tärkeintä on tehdä räätälöity hoitosuunnitelma yhdessä lääkärin tai ihotautilääkärin kanssa ja noudattaa sitä.

Hiustenlähdön vähentäminen isotretinoiinia käytettäessä

Isotretinoiinia käytettäessä sivuvaikutusten tulisi olla lieviä. Mikäli käytöstä seuraa lisääntynyttä hiustenlähtöä, on vaikutus yleensä väliaikainen.

Ihotautilääkärit räätälöivät hoidot yksilöllisesti. Yleensä lääkitys aloitetaan pienemmällä annoksella ja sen vaikutuksia seurataan. Tämän jälkeen luodaan hoitosuunnitelma käyttämällä pienintä tehokasta annostusta, yleensä muutaman kuukauden ajan.

Isotretinoiinin käyttäjät voivat tehdä muutamia asioita pienentääkseen mahdollisia sivuvaikutuksia:

Lisälääkitys. Yksilön vasteesta riippuen lääkärit voivat määrätä lisälääkityksen esimerkiksi juuri hiustenlähtöön. Siihen voidaan määrätä esimerkiksi hiustenlähdön juurisyitä ehkäisevää finasteridia.

Terveellinen ruokavalio on tärkeä, koska se auttaa ehkäisemään vitamiinipuutoksia. Luonnollisista raaka-aineista valmistettu, runsaasti vihanneksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio auttaa varmistamaan, että hiukset saavat tarvitsemiaan ravinteita ja pysyvät vahvoina.

B-vitamiini. Erään tutkimuksen mukaan isotretinoiinin käyttö saattaa aiheuttaa B-vitamiininpuutosta (erityisesti B12- ja B9-vitamiinit) sekä folaattipuutosta.

B-vitamiinit edullisesti Hyvinvoinnin tavaratalosta.

Vältä A-vitamiinia. Vaikka lääkärit saattavat suositella vitamiinilisien käyttöä hoitojen aikana, he luultavasti suosittelevat välttämään A-vitamiinia, koska isotretinoiini on A-vitamiinin synteettinen johdannainen.

Vältä stressiä. Stressi vaikuttaa hormonitasoihin ja voi pahentaa isotretinoiinin mahdollisia sivuvaikutuksia. Voit kokeilla esimerkiksi hengitysharjoituksia, ulkona liikkumista tai joogaa.

Hoida hiuksiasi. Hiustenhoito on tärkeää, jotta hiukset pysyvät terveinä ja vahvoina myös hoitojen aikana. Pidä hiukset ja hiuspohja puhtaana, käytä ravitsevia hiusöljyjä ja vältä päänahkaa kuivattavia kemikaaleja (mm. sulfaatit ja hajusteet) ja kovia käsittelyjä, kuten erityisen kuumalla ilmalla kuivaamista ja kihartamista.

Lähteet: Medical News Today, Wikipedia.

Tutkimus: Ilmansaasteet aiheuttavat hiustenlähtöä

Vaikka tutkijat ovat lähes yksimielisiä, että perintötekijät ovat keskeisin hiustenlähdön taustalla oleva syy, on olemassa lisäksi huomattava määrä hiustenlähtöön vaikuttavia ympäristötekijöitä. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin ilmansaasteiden mahdollisuutta yhtenä hiustenlähdön aiheuttajista.

Tutkimuksen julkaisi Hyuk Chul Kwonin johtama korealaisen Future Science Research Centren tutkimusryhmä, joka esitteli löydöksiään European Academy of Dermatology and Venereology -kongressissa lokakuussa 2019.

On syytä huomata, että Future Science Research Centre on osa korealaista Coreana Cosmetics -kosmetiikkayhtiötä.

Saasteet vähentävät hiuksille tärkeää proteiinia

Effects of particulate matter on human dermal papilla (Pienhiukkasten vaikutukset ihmisen ihonystyihin) -nimellä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin niin sanottujen pienhiukkasten vaikutuksia hiustuppien juuressa oleviin soluihin, joita kutsutaan human follicle dermal papilla -soluiksi (HFDPC).

Pienhiukkaset ovat ilmakehässä leijuvia alle 2,5 mikrometrin kokoisia kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia, joita syntyy muun muassa ihmisen toiminnan, kuten liikenteen, energiantuotannon ja puun polttamisen seurauksena. Pienhiukkaset ovat hengitettynä terveydelle vaarallisia, koska ne tunkeutuvat keuhkorakkuloihin asti.

Tutkimuksessa Kwon kollegoineen altisti HFDP-soluja PM10-tyyppisille pöly- ja dieselhiukkasille. PM10-pienhiukkaset ovat läpimitaltaan alle 10 mikrometriä. Hengitettäviä hiukkasia vapautuu muun muassa palamisprosessissa, liikenteestä ja teollisuusprosesseista.

24 tunnin pienhiukkasille altistamisen jälkeen tutkimusryhmä käytti Western blot -analyysia selvittääkseen useiden proteiinien tasoja HFDP-soluissa.

Analyysi paljasti, että PM10-hiukkasille altistaminen madalsi hiusten kasvun kannalta keskeisen proteiinin tasoja. Tämä proteiini on beetakateniini.

Lisäksi PM10-hiukkaset vähensivät useiden muiden hiusten kasvuun ja säilyttämiseen vaikuttavien proteiinien määriä, mukaan lukien sykliini D1, sykliini E ja CDK1.

Kwon kommentoi tuloksia: ”Vaikka ilmansaasteiden ja vakavien sairauksien, kuten syövän yhteys on hyvin tunnettu, pienhiukkasten vaikutuksia ihoon ja hiuksiin on tutkittu vain vähän tai ei ollenkaan.”

”Tutkimuksemme selvitti, mitä tapahtuu hiustuppien juuressa oleville soluille, kun ne altistetaan ilmansaasteille.”

”Tutkimus tehtiin laboratoriossa ja lisätutkimusta tarvitaan ymmärtääksemme, miten nopeasti tämä vaikuttaa ilmansaasteille jokapäiväisessä elämässään altistuviin ihmisiin.”

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan noin 4,2 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin. WHO arvioi, että noin 90 prosenttia maailman väestöstä elää liian saastuneilla alueilla.

Pienhiukkasia pidetään yhtenä suurimmista ympäristön terveysriskeistä. Ilmansaasteet aiheuttavat muun muassa syöpää, sydänkohtauksia, astmaa, sydämen rytmihäiriöitä ja keuhkosairauksia.

Lisätietoa ja lähteet:

Tutkijat keksivät tavan suojella hiustuppeja kemoterapialta

Tutkijat ovat kehittäneet uuden strategian suojella hiustuppeja kemoterapialta etsiessään keinoja estää hiustenlähtöä syöpäpotilailla. Kemoterapian aiheuttama hiustenlähtö on kiistatta yksi eniten psyykkistä ahdistusta aiheuttavista sivuvaikutuksista nykyaikaisissa syöpähoidoissa.

Manchesterin yliopiston dermatologisen osaston tutkimusryhmän julkaisema tutkimus voi johtaa uusiin hoitomenetelmiin kemoterapian aiheuttaman hiustenlähdön hoidossa. Tutkimuksessa kuvataan, miten taksaani-syöpälääkkeiden aiheuttama pysyvä hiustenlähtö voidaan estää.

Tutkijat hyödynsivät uudemman sukupolven lääkkeitä, joita kutsutaan CDK4/6-estäjiksi. Ne estävät solunjakautumista ja ovat jo lääketieteellisesti hyväksyttyjä hoitomuotoja ns. kohdennetuissa syöpähoidoissa.

Tutkimusta johtanut Talveen Purba selittää: ”Vaikka se aluksi vaikuttaa järjenvastaiselta, saimme selville, että CDK4/6-estäjiä voidaan käyttää väliaikaisesti pysäyttämään solunjakautuminen ilman, että hiustuppeen kohdistuu lisää toksisia vaikutuksia. Kun kylvetimme viljeltyjä hiustuppeja CDK4/6-estäjissä, ne olivat huomattavasti vähemmän alttiita taksaanien aiheuttamille vaurioille.”

Taksaanit ovat erittäin tärkeitä syöpälääkkeitä, joita käytetään yleisesti muun muassa rinta- ja keuhkosyöpäpotilailla. Yhdysvalloissa tuhannet ihmiset ovat haastaneet lääkeyhtiö Sanofin oikeuteen, Taxotere-nimisen taksaanilääkkeen aiheutettua heille pysyvää hiustenlähtöä.

Purba painottaa: ”Tutkimuksen keskeinen osa oli päästä ensin selville, miten hiustupet reagoivat taksaanipohjaiseen kemoterapiaan. Saimme selville, että taksaaneille haavoittuneimpia soluja ovat hiustuppien juuressa olevat solut ja kantasolut. Juuressa olevat solut ovat erikoistuneet solunjakautumiseen, ja ne ovat elintärkeitä hiusten kasvun kannalta. Kantasolut ovat soluja, jotka jakautuvat ja joista ne lopulta kasvavat.”

”Siksi meidän tulee suojata näitä soluja kemoterapian ei-toivotuilta vaikutuksilta, kuitenkin siten, ettei syöpä hyödy siitä.”

Tutkimusryhmä toivoo, että heidän työnsä tukee sellaisten ulkoisesti käytettävien syöpälääkkeiden kehitystä, jotka hidastavat tai estävät solujen jakautumista päänahan hiustupeissa. Ne voisivat täydentää ja parantaa nykyisten ennaltaehkäisevien hoitojen tehokkuutta, kuten päänahkaa viilentävät laitteet.

Tutkijat korostavat, että lisätyötä tarvitaan epätoivoisesti tällä alirahoitetulla syöpälääkkeiden alalla. Potilaat ovat odottaneet liian pitkään todellista lääketieteellistä läpimurtoa hiustenlähdön estämisessä.

Purba sanoo: ”Vaikka taksaaneja on käytetty klinikalla jo vuosikymmeniä ja niiden on jo pitkään tiedetty aiheuttavan hiustenlähtöä raapaisemme nyt vain pintaa siitä, miten ne vahingoittavat ihmisen hiustuppea.”

”Emme oikeastaan tiedä, miksi joillakin potilaista hiustenlähtöä esiintyy enemmän kuin muilla, vaikka he käyttävät samaa lääkettä yhtä paljon ja miksi joillakin kemoterapiaohjelmilla ja lääkeyhdistelmillä saadaan huomattavasti huonompia tuloksia.”

”Tarvitsemme aikaa kehittää uusia lähestymistapoja ei pelkästään hiustenlähdön ehkäisemiseen, vaan myös hiustuppien elvyttämiseen potilailla, jotka ovat menettäneet hiuksensa kemoterapian takia.”

Lisätietoa ja lähteet:

Aiheuttaako masturbointi hiustenlähtöä?

Itsetyydytykseen liittyy useita myyttejä ja väärinkäsityksiä, kuten se, että masturbointi aiheuttaa näön heikentymistä ja sokeutumista tai että se saa karvat kasvamaan kämmenissä. Yksi urbaanilegendoista on, että masturbointi voi aiheuttaa hiustenlähtöä. Mutta onko näissä myyteissä mitään perää?

Itse asiassa, totuus on aivan toinen: itsetyydytykseen liittyy vain vähän riskejä, eikä sillä tiedetä olevan juurikaan vahingollisia sivuvaikutuksia. Sen sijaan masturboinnilla tiedetään olevan useita hyvin dokumentoituja fyysisiä ja henkisiä terveyshyötyjä. Se lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja vapauttaa patoutunutta energiaa. Se on myös hyvä ja turvallinen tapa antaa itselle rakkautta ja tutkia omaa kehoaan.

Masturbointi saattaa houkutella puoleensa niin paljon myyttejä, koska ihmiset eivät useinkaan ole halukkaita puhumaan siitä. Myytit saattavat perustua siemensyöksystä seuraavaan proteiini- tai mineraalivajeeseen tai ejakulaation vaikutuksiin kehon testosteronitasoissa.

Mutta ei, masturbointi ei aiheuta hiustenlähtöä, eikä siitä ole olemassa mitään tieteellistä näyttöä.

Myytti 1 – Masturbointi lisää testosteronia ja saa kehon tuottamaan enemmän hiustenlähtöä aiheuttavaa DHT:tä

Myytin mukaan masturbointi lisää kehon testosteronia, joka muuttuu dihydrotestosteroniksi eli DHT:ksi. DHT on mieshormoni, joka kiinnittyy hiustupeissa oleviin reseptoreihin ja saa ne surkastumaan, jolloin ne eivät lopulta tuota enää uusia terveitä hiuksia.

Kuten useissa urbaanilegendoissa tieteellinen näyttö on täysin päinvastainen. Vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessa aikuisten miesten testosteronitasot kasvoivat, kun he pidättäytyivät 3 viikon ajan masturboinnista. Toisin sanoen, kehon testosteronitasot nousevat silloin, kun henkilö välttää ejakuloimista.

Koska DHT on testosteronin aineenvaihduntatuote, on muutenkin erittäin epätodennäköistä, että minkäänlainen seksuaalinen toiminta vaikuttaisi DHT-tasoihin niitä nostavasti tai laskevasti.

Myytti 2 – Masturbointi alentaa proteiinitasoja aiheuttaen hiustenlähtöä

On totta, että siemenneste sisältää proteiineja, mutta masturboinnilla tai seksin harrastamisella ei ole merkittävää vaikutusta proteiinin riittävyyteen hiusten kasvattamisessa.

100 millilitrassa siemennestettä on keskimäärin 5,04 grammaa proteiinia. Yksi siemensyöksy sisältää 3,3-3,7 millilitraa siemennestettä, joten vapauttaakseen vain 5 grammaa proteiinia, tulisi masturboida 27 kertaa.

Vastaavasti esimerkiksi yksi kananmuna sisältää noin 6 grammaa proteiinia ja kananrinta 30-60 grammaa.

Orgasmin aikana menetetty proteiinimäärä on siis hyvin vähäinen verrattuna keskivertoihmisen ravinnon kautta saatuun proteiinimäärään. Vaikka masturboisit koko ajan, saisit päivän aikana nauttimastasi ravinnosta 10-50 kertaa enemmän proteiineja kuin mitä niitä samassa ajassa menetät.

Myytti 3 – Masturbointi vaikuttaa kehon hormonitasapainoon ja saa hiukset tippumaan

On totta, että seksi ja siemensyöksy vaikuttavat tiettyihin hormoneihin kehossamme, mutta vaikutus on väliaikainen, eikä sillä ole havaittua yhteyttä hiustenlähtöön.

Yksi tärkeimmistä seksin aikana erittyvistä hormoneista on oksitosiini, joka vaikuttaa aivojen mielihyväkeskuksessa. Se on yksi syistä miksi seksi ja masturbointi tuntuvat hyvältä, mutta sillä ei tiedetä olevan mitään yhteyttä hiusten terveyteen ja hiustenlähtöön.

Oksitosiinin tosin tiedetään muuttavan androgeenitasoja kudoksissa, joissa testosteroni muuttuu DHT:ksi. Koska oksitosiinia erittyy myös esimerkiksi halatessa ja suudellessa, ei ole syytä olettaa, että se vaikuttaisi millään tavalla hiusten ohenemiseen.

Hiustenlähtö on perinnöllistä, ei masturboinnin sivuvaikutus

Miestyyppisen kaljuuntuminen on perinnöllistä ja sen aiheuttaa DHT:lle geneettisesti yliherkät hiustupet. Siinä testosteroni muuttuu 5-alfa-reduktaasin vaikutuksesta DHT:ksi, joka saa hiustupet kutistumaan niin, etteivät ne enää tuota terveitä hiuksia. Masturboinnilla ei ole vaikutusta hiustuppien pienentymiseen.

Mikäli olet huomannut lisääntynyttä hiustenlähtöä, se johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä perintötekijöistä, stressistä, ravinnosta tai elämäntavoista – ei koskaan masturboinnista, seksistä tai muista seksuaalisista aktiviteeteista. Mikäli itsetyydytys aiheuttaisi hiustenlähtöä, suurimmalla osalla maailman väestöstä olisi vakavia hiustenlähtöongelmia ja lääketieteellinen yhteisö olisi siitä hyvin tietoinen.

Voit vähentää DHT:n tuotantoa kehossasi lääkityksellä, muuttamalla ruokavaliota terveellisemmäksi tai pyrkiä vähentämään stressin aiheuttajia.

Lisätietoa ja lähteet:

Tutkijat saivat hiukset kasvamaan santelipuun tuoksulla

Hajuvesissä yleisesti käytetty synteettinen yhdiste kiinnittyi hiustuppisolujen reseptoreihin ja stimuloi uusien hiuksien tuotantoa.

Synteettinen santelipuun tuoksua jäljittelevä yhdiste näyttäisi laboratorio-olosuhteissa auttavan päänahan kudoksia ylläpitämään hiusten kasvua, ainakin jos on uskominen syyskuussa 2018 Naturessa julkaistua uutta tutkimusta. Kemikaali käynnistää hiustupeissa hajureseptorin, joka vähentää solukuolemia ja lisää kasvutekijöiden tuotantoa.

Alunperin ihmisen nenästä löydetyt hajureseptorit kaappaavat ilmasta kaasuiksi muuttuneita hajumolekyylejä. Niiden kemiallinen informaatio muuttuu sähköiseksi signaaliksi, joka etenee hajuhermoa pitkin aivoihin saaden aikaan hajuaistimuksen. Myöhemmin hajureseptoreja on – ihmeellistä kyllä – löydetty myös kehon muista osista, kuten suolistosta, munuaisista ja iholta. Mutta mikä on hajureseptoreiden tehtävä muissa elimissä? Kukaan ei tiedä tarkoin.

Santelipuu eli Intiansanteli (Santalum album) on trooppinen, Indonesiassa, Australiassa ja Intian trooppisissa osissa villinä kasvava puu, jota kasvatetaan lähinnä hyväntuoksuisen puuaineksensa takia. Siitä valmistetaan muun muassa suitsukkeita, tuoksukynttilöitä ja hajusteita.

”Tämä on hämmästyttävä löytö, ja ensimmäinen kerta ikinä, kun normaalia ihmisen elintä [hiusta] voidaan säädellä yksinkertaisella, kosmetiikassa laajasti käytetyllä hajusteella”, yksi tutkimuksen julkaisijoista, Manchesterin yliopiston Ralf Paus hehkuttaa The Independentille.

Paus kollegoineen keskittyi OR2AT4-nimiseen reseptoriin, jonka on jo aiemmin havaittu voivan stimuloida laboratorio-olosuhteissa uusien solujen kasvua haava-alueilla, kun se altistetaan Sandalore-nimiselle santelipuuyhdisteelle.

Tuntien linkin hiusten kasvun ja haavojen paranemisen välillä, halusivat tutkijat kokeilla kemikaalia kuuden päivän ajan ihmisiltä kasvojenkohotuksen yhteydessä poistettuihin päänahan kappaleisiin. Sandalorella käsiteltyjen kudosten hiustupit kuolivat hitaammin (ehkäisten hiustenlähtöä), mutta tuottivat myös enemmän kasvutekijöitä. Tutkijat päättelivät, että muutokset johtuvat OR2AT4-proteiinista, koska sen blokkaaminen esti myös uusien hiusten kasvua.

The Independentin haastattelema Britannian dermatologisen liiton Nicola Clayton pitää kiehtovana löydöstä, jonka mukaan hiustupet voisivat ”haistaa” reseptorin avulla.

Hiustenlähdöstä kärsivien ei tarvitse välttämättä odottaa kauaa, sillä Sandalore on jo myynnissä kosmeettisena tuotteena Italiassa. Sitä jäljitteleviä valmisteita näyttäisi tulleen myyntiin myös ainakin verkkokauppa Amazoniin. Santelipuuhun perustuvia eteerisiä öljyjä löytyy myös eBaystä.

OR2AT4-reseptoriin kohdistuvien ja hiustenlähtöä ehkäisevien yhdisteiden patentoineen yrityksen konsulttina toimiva Paus sanoo, että konseptia tullaan testaamaan lähiaikoina kliinisesti myös ihmisillä. Ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuoden 2019 alkupuoliskolla.

Mikäli kaljuuntumisen parannuskeinolla on haju, se saattaa siis hyvinkin tuoksua santelipuulta.

Santelipuu hiustenlähtöön?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Lisätietoa ja lähteet: The Scientist, C&EN, Medical Daily.

Artikkelikuva: L. Shyamal / Wikimedia Commons

 

Tutkijat paransivat ikääntymisen aiheuttamat rypyt ja karvanlähdön hiirillä

Unelma fysiologisen nuorekkuuden säilyttämisestä on kiehtonut ihmisiä jo vuosisatoja. Mitä pidemmälle tiede etenee, sitä enemmän olemme saaneet toivoa siitä, että se voi tulevaisuudessa olla mahdollista.

Hiustenlähtö ja iän myötä iholle ilmestyvät rypyt ovat jotain, jonka me kaikki joudumme ennemmin tai myöhemmin kokemaan. Nämä ikääntymisen merkit johtuvat suurelta osin solujen mitokondrioiden toimintojen heikentymisestä. Uuden tutkimuksen mukaan ikääntymisen fysiologiset merkit eivät välttämättä ole pysyviä, vaan ne voidaan mahdollisesti kumota.

Mitokondriot ovat soluelimiä, jotka valmistavat adenosiinitrifosfaattia eli ATP:tä. Se on runsasenerginen yhdiste, joka ylläpitää terveellisiä solutoimintoja. Kun mitokondriot eivät enää toimi oikein tai tuota tarpeeksi ATP:tä, on sillä muitakin haitallisia seurauksia. Ihoryppyjen ja hiustenlähdön lisäksi mitokondriohäiriöt voivat vaikuttaa monien kroonisten sairauksien puhkeamiseen.

Tuoreessa Cell Death & Disease -julkaisussa julkaistussa tutkimuksessa Alabaman yliopiston Keshav Singh kollegoineen on kokeillut, miten mitokondriohäiriöihin johtavia DNA-mutaatioita voitaisiin ehkäistä. Tutkijat saivat hiirikokeessa palautettua heikentyneet mitokondriotoiminnot – toisin sanoen parannettua niiden rypyt ja karvojenlähdön. Singh kuvaa havaintoa ennennäkemättömäksi.

Ikääntymisen merkkejä aiheuttava mutaatio

Singh kollegoineen selittää mitokondrionaalisten toimintojen muutoksia ydingenomeissa tapahtuvilla mutaatioilla. Ydingenomit on genomityyppi, joita löytyy solun geneettisestä keskuksesta, tumasta.

Saadakseen aikaan tällaisen mutaation hiirimallissa, tutkijat käyttivät doksisykliini-nimistä antibioottia, joka lisättiin hiirien ruokaan tai juomaveteen. Hiiret, jotka saivat antibioottia, alkoivat näyttää ikääntymisen merkkejä vain neljän viikon sisällä hoitojen aloittamisesta.

Hiirien karvat harmaantuivat ja harvenivat, ja eläimet tulivat uneliaammiksi. Jo 4-8 viikon kuluttua hiirien iholla alkoi esiintymään ryppyjä. Hoito vaikutti enemmän naaraisiin kuin koiraisiin.

Ryppyisessä ihossa näkyi muutoksia, joita esiintyy sekä luontaisessa ikääntymisessä että ulkoisesta stressistä johtuvissa ihovaurioissa. Ulkoiseen ikääntymiseen liittyviä muutoksia ovat muassa liiallinen ihosolujen määrä, ihon ulkokerroksen paksuuntuminen, epäterveet karvatupet ja lisääntyneet ihotulehdukset.

Singhin tutkimusryhmä pani merkille myös, että hiirien matriksin metalloproteinaasi oli muuttunut. Ne ovat entsyymeitä, jotka auttavat kollageenikuituja estämään ihokudoksen rypistymistä.

Palauttava tekijä?

Tutkijat havainnoivat geneettisen mutaation jälkeisiä kudoksia myös muissa elimissä. Sen mukaan he uskovat, että mitokondrioilla on muita kudostyyppejä suurempi rooli kudoksen terveydessä.

Tutkijat onnistuivat onneksi palauttamaan hiirillä tapahtuneet muutokset kytkemällä luomansa geneettisen muutoksen pois päältä.

Noin kuukauden kuluessa doksisykliini-hoitojen lopettamisen jälkeen, mitokondrio-DNA alkoi täydentymään, ja hiiret saivat alkuperäisen väriset karvansa takaisin ja niiden rypyt tasoittuivat.

Singhin mukaan mitokondrionaaliset toiminnot saattavat olla ihon ja hiusten ikääntymiseen vaikuttava palauttava tekijä. Hän itse pitää löydöstä yllättävänä.

”Tämä hiirimalli voi tarjota ennennäkemättömän mahdollisuuden kehittää ennaltaehkäiseviä ja hoitavia lääkkeitä, jotka lisäävät mitokondrionaalisia toimintoja ikääntymiseen liittyvissä iho- ja hiusongelmissa, sekä muissa sairauksissa, joissa mitokondriohäiriöt ovat merkittävässä roolissa.”

Keshav Singh

Tutkijat toivovat, että jatkotutkimukset auttavat heitä selvittämään, voitaisiinko samankaltaista menettelyä käyttää ikääntymisen ehkäisemiseen myös muissa kudostyypeissä.

Lisätietoa ja lähteet: