Kaljuuntuminen lääkkeet

Kaljuuntumisen lääkehoidot

Lukemattomien lääkkeiden, lisäravinteiden, yrttien ja kemikaalien on väitetty pysäyttävän kaljuuntuminen ja jopa palauttavan hiukset ennalleen, mutta tieteellisesti testattuna, hyvin kontrolloiduissa kaksoissokkotutkimuksissa melkein mikään niistä ei ole osoittaunut tehokkaaksi. Toki sadat hiustenlähtötuotteet mainostavat tuotteitaan edelleen lääkäreiden ”lausunnoilla”, ”kliinisillä kokeilla” ja jopa täysin tekaistuilla ”tieteellisillä tutkimuksilla”. Pelkästään Euroopassa ihmiset käyttävät satoja miljoonia euroja valheellisiin hiustenlähtötuotteisiin, jotka eivät yksinkertaisesti toimi.

Tällä sivulla paljastamme neljä tehokkainta lääkettä, joiden on tieteellisesti todettu toimivan perinnölliseen hiustenlähtöön. Kaikki neljä lääkettä on alunperin hyväksytty muiden sairauksien hoitoon, mutta sittemmin huomattu olevan edullisia myös hiustenlähdön hoidossa. Kaikki niistä voivat hidastaa perinnöllistä hiustenlähtöä ja monissa tapauksissa myös elvyttää viime aikoina kutistuneita hiustuppeja ja saada ne kasvattamaan uusia hiuksia. Tulokset vaihtelevat yksilöittäin.

Propecia (finasteridi)

Tehokkain lääkeaine, jonka on osoitettu toimivan perinnölliseen (miestyyppiseen) hiustenlähtöön on Propecia. Sitä määrätään vain miehille, koska se aiheuttaa haittavaikutuksia raskaana oleville naisille. Propecia on finasteridi-nimisen lääkkeen brändinimi.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi finasteridin alunperin laajentuneen eturauhasen hoitoon. Pian sillä havaittiin mielenkiintoinen sivuvaikutus – se vähensi hiustenlähtöä ja kasvatti myös hiljattain menetettyjä hiuksia takaisin.

Vuonna 1998, vuosia kestäneiden lisätutkimusten jälkeen, finasteridi hyväksyttiin pillerimuodossa ja pienempänä annoksena hiustenlähdön hoitomuodoksi. Sitä myydään eturuhaslääkkeenä 5 milligramman tablettina tuotenimellä Proscar. Hiustenlähdön hoitoon sitä myydään 1 milligramman tablettina nimellä Propecia. Kaljuuntumisen hoitoon pienempi annos on riittävä, eikä sitä isompien annosten ole havaittu tuovan lisäetua.

Miten finasteridi toimii?

Finasteridi estää tehokkaasti yhtä 5-alfa-reduktaasi-entsyymin muotoa, joka muuttaa testosteronin DHT:ksi. Se estää ”hiustenlähtösanoman” pääsemistä DHT:lle geneettisesti yliherkkiin hiustuppeihin. Tämä auttaa pysäyttämään hiustenlähdön ja johtaa säännöllisesti käytettynä monissa tapauksissa menetettyjen hiusten uudelleenkasvuun.

Ilman finasteridia veren testosteroni muuttuu vapaasti 5-alfa-reduktaasi-entsyymin vaikutuksesta dihydrotestosteroniksi (DHT). Hiustenlähdölle alttiilla miehillä tietyillä päänahassa olevilla hiustupeilla on geneettinen taipumus reagoida kielteisesti veren kohonneisiin DHT-pitoisuuksiin. Sille herkimmät hiustupet sijaitsevat tyypillisesti ohimoilla, pään etuosassa ja päälaella, mutta normaalit DHT-tasot vaikuttavat lopulta ainakin jossain määrin kaikkiin hiustuppeihin.

DHT vaikuttaa hiustuppeihin ainakin kahdella negatiivisella tavalla: se lyhentää hiustuppien luonnollisen kasvukierron kasvuvaihetta ja kutistaa hiustuppeja, mikä saa myös niissä kasvavat hiukset kasvamaan pienempinä. Toiminnan tuloksena hiukset kasvavat lyhyempinä ja heikompina, ja päänahassa on entistä vähemmän hiuksia tuottavia terveitä hiustuppeja.

Finasteridi estää pääasiassa eturauhasessa esiintyvää 5-alfa-reduktaasin tyyppiä 2 muuttamasta testosteronia DHT:ksi. Tuloksena on alhaisemmat veren DHT-pitoisuudet. Monia vuosia veressä oleva DHT antaa signaalin hiustupeille lyhentää niiden kasvuvaihetta ja kutistua. Vähentämällä DHT:n määrää veressä finasteridi vähentää DHT:n hormonaalista viestintää, joka voisi saada hiustupet lopettamaan uusien hiuksien kasvattamisen.

Finasteridista saadun hyödyn ylläpitämiseksi vaaditaan jatkuvaa hoitoa. Jos lääkkeen käyttö lopetetaan, 5-alfa-reduktaasi jatkaa testosteronin muuttamista DHT:ksi ja hiustenlähtö jatkuu ennallaan. Finasteridin käytöstä on kuitenkin hyötyä millä tahansa ajanjaksolla; se tavallaan ostaa aikaa miehille, joilla on geneettistä taipumusta hiustenlähtöön.

DHT-viestinnän tulee jatkua vuosien – toisinaan jopa vuosikymmenien – ajan, jotta DHT:lle herkät hiustupet saavat viestin lopettaa uusien hiusten tuottaminen. Jos DHT-viestintää häiritään, kello pysähtyy.

Toisin sanoen, jos 30-vuotias mies, joka muuten olisi menettänyt hiuksensa 60-vuotiaana, käyttää finasteridia 20 vuoden ajan ja lopettaa, hän on viivästyttänyt hiustenlähtöään 80 ikävuoteen saakka. Etu 20 vuoden finasteridin käytöstä ei siis mene hukkaan, vaikka käyttö lopetetaan.

Miten tehokas finasteridi on?

Finasteridia käytettäessä hiustenlähtö hidastuu ja monissa tapauksissa pysähtyy kokonaan. Osalla käyttäjistä viime aikoina kutistuneet hiustupet alkavat kasvamaan takaisin normaalikokoisiksi ja tuottamaan normaalin kokoisia hiuksia. Tämä lisää hiusten määrää, ja vaihtelee yksilöittäin mitattavissa olevasta uudelleenkasvusta merkittävään uudelleenkasvuun.

Kaksoissokkotutkimukset ovat osoittaneet, että finasteridi auttaa miehiä pitämään hiukset, jotka heillä on aloitettaessa sen käyttö. Eräässä kaksivuotisessa tutkimuksessa 83 prosenttia finasteridia käyttäneistä miehistä säilytti päälaen alueen hiuksensa, verrattuna 28 prosenttiin lumelääkettä käyttäneistä. Samassa tutkimuksessa 17 prosentilla finasteridia käyttäneistä miehistä tapahtui edelleen hiustenlähtöä, verrattuna 72 prosenttiin lumelääkettä käyttäneistä. Finasteridia käyttäneiden tulokset paranivat myös kahden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Finasteridi voi saada aikaan myös hiljattain menetettyjen hiusten uudelleenkasvua. Toisessa kaksivuotistutkimuksessa 66 prosentilla finasteridia käyttäneistä miehistä esiintyi mitattavissa olevaa uudelleenkasvua vertex-alueella, kun placeboa saaneista sitä esiintyi vain 7 prosentilla. Tässä tutkimuksessa vain yhdellä prosentilla finasteridia käyttäneistä hiustenlähtö oli lääkkeestä huolimatta edennyt. Lumelääkeryhmästä hiustenlähtö oli edennyt 33 prosentilla miehistä.

Vaikutukset ja haittavaikutukset

Koska finasteridi hyväksyttiin alunperin eturauhasen liikakasvun hoitoon, sen turvallisuutta oli tutkittu jo vuosia ennen kuin se hyväksyttiin hiustenlähdön hoidoksi. Virtsasta otettujen hormonien hajoamistuotteisiin perustuvien tutkimusten perusteella, se näyttäisi vaikuttavan vain 5-alfa-reduktaasi-entsyymiin, eikä muihin verestä löytyviin hornoneihin, kuten testosteroniin.

Finasteridi ei ole antiandrogeeni. Itse asiassa, finasteridin käyttö nostaa veren testosteronipitoisuutta usein noin 10-15 prosenttia. Sen on osoitettu olevan tehokas hiustenlähdön hoitomuoto suun kautta tablettina otettuna. Joitakin sen mahdollisia sivuvaikutuksia voidaan pitää hyödyllisinä, kuten eturauhasen pienentyminen miehillä, jotka ovat alttiita laajentuneelle eturauhaselle. Joidenkin tutkijoiden mukaan pienempi finasteridiannos voi suojella geneettisesti alttiita miehiä eturauhasen liikakasvulta ja eturauhassyövältä myöhemmällä iällä.

Yksi milligramma finasteridia suun kautta päivittäin on yleisin määrätty annos hiustenlähtöön. Finasteridi on hoitomuoto, ei parannuskeino. Tämä tarkoittaa, että tabletti on otettava päivittäin, jotta hyödyt säilyvät. Jos hoito lopetetaan, hiustenlähtö jatkuu entisellään.

Finasteridi on tarkoitetu vain miehille, ei naisille tai lapsille. Finasteridia käyttävällä naisella DHT-tasot laskisivat vain vähän, koska suurin osa lääkkeen vaikutuksista kohdistuu tyypin II 5-alfa-reduktaasiin, jota tuotetaan pääasiassa eturauhasessa. Raskausaikana otettu finasteridi voi vaikuttaa sikiön sukupuolielimien kehitykseen ja lapsella voi olla naispiirteitä murrosikään saakka.

Finasteridihoidot voivat aiheuttaa seksuaalisen halukkuuden laskua noin 1-2 prosentilla käyttäjistä. Käytön lopettaminen eliminoi tämän haittavaikutuksen.

On olemassa myös pieni riski, että siemennesteen määrä pienenee eturauhasen pienentymisen seurauksena. Siitiöiden toiminta pysyy normaalina. Käytön lopettaminen eliminoi haittavaikutuksen.

Molempia haittavaikutuksia voi ilmetä jopa 2 prosentilla käyttäjistä ensimmäisen kuukauden aikana. Kahden vuoden käytön jälkeen haittavaikutuksia esiintyy vain noin prosentilla.

Dutasteridi-niminen lääke julkaistiin vuonna 2001 hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun hoitoon tuotenimellä Avodart. Se estää 5-alfa-reduktaasin tyyppejä I ja II, ja alentaa veren DHT-tasoja yli 95 prosenttia, kun finasteridi alentaa sitä vain 66 prosenttia. 5-alfa-reduktaasin tyyppiä II löytyy eturauhasesta ja tyyppiä I ihosta ja hiuksista. Vaikka dutasteridia ei ole hyväksytty perinnöllisen hiustenlähdön hoitomuodoksi, lääkäreillä on oikeus määrätä sitä myös tähän tarkoitukseen.

Rogaine (minoksidiili)

Vuosien testauksen ja kliinisten tutkimuksen jälkeen vuonna 1988 Rogainesta tuli ensimmäinen FDA:n hyväksymä lääke perinnöllisen hiustenlähdön hoitoon. Se on väritön ja hajuton neste, joka levitetään päänahkaan. Rogaine on tuotenimi minoksidiilille, jota käytettiin alunperin tablettina korkean verenpaineen hoidossa.

Tutkimukset minoksidiilin käytöstä hiustenlähdön hoitoon aloitettiin, kun jotkut verenpainelääkeenä sitä käyttäneet havaitsivat merkittävästi lisääntynyttä karvojen kasvua (hypertrikoosi). Useimmiten uutta kasvua havaittiin päässä ja se oli toivottavaa, mutta sitä tapahtui myös käsivarsissa, selässä, rinnassa ja muilla alueilla. Tutkijat kehittivät voiteen, jota voitiin levittää päänahkaan tai kasvoihin suunnatakseen karvojen kasvun sinne, missä sitä haluttiin.

Vuonna 1988 Rogaine-voidetta sai vain reseptillä ja 2 prosentin pitoisuudella. Vuonna 1995 FDA päätti, että minoksidiili oli riittävän turvallinen käytettäväksi ilman reseptiä ja pian sitä myytiin apteekeissa ja ruokakaupoissa. Kun minoksidiilin patentti vanhentui, siitä tuli markkinoille useita geneerisiä versioita ja pitoisuudeksi nostettiin 5 prosenttia, joka tuottaa hiukan nopeampia tuloksia kuin 2 prosentin pitoisuus.

Tutkijat eivät ole varmoja miten minoksdiili toimii ja miksi se pysäyttää hiustenlähdön tai saa aikaan uudelleenkasvua. Se tiedetään, ettei se vaikuta veren DHT-tasoihin. Minoksidiili on vasodilaattori, verisuonia laajentava aine, mutta muut vastaavat aineet eivät vaikuta hiustenkasvuun. Se tehoaa vain aktiivisiin hiustuppeihin, jotka kykenevät edelleen tuottamaan hiuksia, vaikka ne olisivatkin ohuita, niin sanottuja vauvahiuksia.

Yksi perinnöllisen hiustenlähdön oire on hiustuppien asteittainen pieneneminen kunkin kasvujakson lopussa. Se johtaa yhä ohuempien ja ohuempien hiusten tuotantoon. Minoksidiili näyttää sekä vähentävän hiustuppien pienentymistä että saavan jo pienentyneet hiustupet kasvattamaan jälleen täysikokoisia hiuksia. Myös voimissaan olevat hiustupet näyttävät pysyvät anageeni- eli kasvuvaiheessa pidempään. Pidemmästä kasvuvaiheesta seuraa pidempien hiusten tuotantoa.

Minoksidiilin tehokkuus

Minoksidiililla saatavat tulokset vaihtelevat. Joillakin ihmisillä sillä ei näytä olevaan mitään vaikutusta. Joillakin se vähentää hiustenlähtöä, mutta ei saa aikaan juurikaan uudelleenkasvua. Jotkut saavat hieman uudelleenkasvua, mutta ei riittävästi, että se riittäisi peittämään kaljuuntuneet alueet. Jotkut nauttivat runsaasta uudelleenkasvusta ohentuneilla alueilla.

Perinnöllisestä hiustenlähdöstä kärsiville miehille ja naisille tehtiin kliinisiä tutkimuksia, joissa toinen ryhmä laittoi päänahkaansa Rogainea ja toinen ryhmä lumelääkettä, joka sisälsi vettä, alkoholia ja propyleeniglykolia – sama seos, jota käytetään Rogainessa, mutta ilman minoksidiilia. Tutkimukseen valituilla henkilöillä oli ohentuneet hiukset tai kaljuuntumista päälaella, johon minoksidiili näyttäisi tehoavan parhaiten. Tuhansia miehiä ja naisia koskevat tutkimukset osoittavat, että minoksidiili kykenee tuottamaan tilastollisesti merkittävää hiusten uudelleenkasvua.

Parhaita tuloksia minoksidiililla saavat he, joiden hiustenlähtö on vasta alkanut. Nuoremmat ihmiset saavuttavan sen avulla keskimäärin parempia tuloksia kuin vanhemmat. He, joilla oheneminen tai kaljuuntuminen tapahtuu pääasiassa päälaella, saavat parempia tuloksia kuin he, joilla hiustenlähtö etenee väistyvä hiusraja -tyyppisesti ohimoilla. Henkilöt, joilla hiukset ohenevat tasaisesti päälaelta, etenkin naiset, saavat yleensä parempia tuloksia kuin henkilöt, joilla on selkeitä kaljula alueita.

Minoksidiilia levitetään päänahkaan kahdesti päivässä, aamuin illoin. Se ei vaikuta oikein käytettynä verenpaineeseen. Myös minoksidiili on hoitomuoto, ei parannuskeino. Se tarkoittaa, että lääke edellyttää jatkuvaa käyttöä. Jos hoidot lopetetaan, hiustenlähtö jatkuu entisellään. Lääkkeestä käytön aikana saadut hyödyt häviävät muutamassa kuukaudessa ja hiustupet alkavat jälleen pienentyä.

Minoksidiilin turvallisuus ja haittavaikutukset

Minoksidiili on turvallinen ja hyvin siedetty lääke. Suoraan päänahkaan annosteltuna vain hyvin pieni määrä sitä päätyy vereen ja vakavien sivuvaikutusten riski on erittäin pieni.

Hiustensiirtopotilaat voivat käyttää minoksidiilia ja monet kirurgit suosittelevat sitä käytettäväksi muutaman viikon ajan leikkauksen jälkeen hiustenkasvun edistämiseksi. Se voi estää myös siirrettyjen hiustuppien siirtymistä kasvuvaiheesta lepovaiheeseen.

Minoksidiilin yleisin sivuvaikutus on päänahan ärsytys. Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 6 000 miestä ja naista noin 7 prosentilla esiintyi päänahan kutinaa, ärsytystä, kuivumista tai hilseilyä. Pienemmällä osalla heistä ilmeni kohonnutta pulssia.

Joillakin vahvaa 5 prosentin minoksidiilia käyttävistä naisista voi esiintyä lisääntynyttä karvojen kasvua kasvojen alueella. Tämä sivuvaikutus yleensä häviää ensimmäisten hoitokuukausien jälkeen.

Jotkut ihotautilääkärit suosittelevat minoksidiilivoidetta, johon on lisätty tretioniinia (Retin-A) vähentämään ärsytystä ja parantamaan imeytymistä. Tretioniini on reseptillä myytävä aknelääke, joka auttaa vähentämään kasvojen ryppyjä. Minoksidiilivoiteen ja tretioniinin on havaittu edistävän parempaa ja mahdollisesti nopeampaa hiustenkasvua.

Toinen minoksidiiliin sekoitettava aine on beetametasonivaleraatti, kortisonilääke, joka ehkäisee päänahan ärsytystä. Se saattaa estää testosteronin toimintaa hiustuppien soluissa ja hajottamaan valkosolut, jotka työntävät hiuksen ulos. Samalla valkosolut arpeuttavat hiustuppeja ja vähentävät niiden kykyä tuottaa uusia hiuksia. Ehkäisemällä arpeutumista beetametasonivaleraatti saattaa auttaa hiustuppeja pysymään aktiivisena pidempään.

Minoksidiilia voidaan käyttää samanaikaisesti finasteridin kanssa. Tulokset ovat yleisesti parempia kuin silloin, kun lääkettä käytetään yksin.

Korkean estrogeenin ehkäisyvalmisteet

Naiset perivät taipumuksen hiustenlähtöön kuten miehetkin. Naisilla DHT-viestintä kuitenkin estyy suhteellisen johtuen veren korkeista estrogeenitasoista. Suomalaisilla naisilla vaihdevuodet alkavat keskimäärin 51 vuoden iässä ja suurimmalla osalla 45-55 -vuotiaana. Tuolloin estrogeenituotanto hiipuu, DHT-viesti hiustuppeihin alkaa menemään läpi ja hiukset voivat sen myötä ohentua.

Ehkäisypillerit sisältävät synteettisten estrogeeni- ja progestiinihormonien yhdistelmää. Sen jälkeen, kun ne otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1960, suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden estrogeeni on vähentynyt 0,15 milligrammasta 0,02-0,035 milligrammaan. Korkean estrogeenin ehkäisyvalmisteina pidetään ehkäisypillereitä, joissa on 0,035 milligrammaa estrogeenia.

Oraaliset korkean estrogeenin ehkäisyvalmisteet estävät usein hyvin androgeenien, kuten testosteronin, tuotannon munasarjoissa ja lisämunuaisissa. Siitä seuraa matalampi DHT-taso ja vähemmän hiustenlähtöä. Naisten hormonitasojen säätely ei kuitenkaan ole helppoa, eikä lääkkeitä määrätä kovin helposti harkitsematta. Niiden riskeihin kuuluvat muun muassa kohonnut kohtusyövän riski ja vanhemmilla naisilla lisääntynyt riski sydän- ja verisuonikomplikaatioille, kuten sydänkohtauksille ja aivohalvauksille.

Aldactone (spironolactone)

Aldactone on tuotenimi spironolaktonille, reseptilääkkeelle, jota käytetään kolmen yleisen ongelman hoitoon naisilla: akne, hirsutismi (liiallinen karvojen kasvu) ja androgeneettinen hiustenlähtö.

British Journal of Dermatologyssä julkaistu tutkimus osoitti, että 80 prosentilla suun kautta spironolaktonia ottaneista naisista ei esiintynyt hiustenlähdön etenemistä. Se on noin yhtä tehokas naisilla kuin finasteridi on miehillä.

Spironolaktoni on tehokas antiadrogeeni, joka sitoutuu hiustuppien DHT-reseptoreihin ja estäen DHT-viestin toimittamisen niihin. Lääkettä voivat käyttää vain naiset, koska se voi aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia miehillä. Spironolaktoni voidaan ottaa tablettina tai suoraan päänahkaan levitettävänä voiteena, yleensä minoksidiilin kanssa. Yksi spironolaktonin haitoista on epämiellyttävä haju.

Topikaaliset hoidot

Joitakin vuosia sitten julkaistu tutkimus, jossa päänahkaan käytettiin päivittäin sinkkipyritioniliuosta (Zinc Pyrithione, ZnP), osoitti, että koehenkilöillä oli paksummat hiukset 12 kuukauden käytön jälkeen. Tutkimuksessa todetaan, että sinkkipyritioni tuhoaa bakteereja ja hiivaa talirauhasissa ja hiustupeissa, mikä johtaa terveempiin hiuksiin. Toinen mahdollisuus on, että sinkki itse estää 5-alfa-reduktaasia hiustupeissa.

ZnP on aktiivinen ainesosa muun muassa Head & Shoulders -shampoossa. Myös Neutrogena valmistaa T/Gel Daily -nimistä, sinkkipyritionia sisältävää hilseshampoota.

Vastikään julkaistussa raportissa todettiin, että päänahkaan annosteltu 1-prosenttinen melatoniini johti paksumpiin hiuksiin vaihdevuodet ylittäneiden naisten päänahkaan annosteltuna 12 kuukauden ajan. Mihin mekanismi perustuu, ei tiedetä.

Muita lääkkeitä, joita voidaan sisällyttää topikaaliseen voiteeseen tai nesteeseen estämään androgeenireseptoreita ovat spironolaktooni, progesteroni, sinkkisuolat, atselaiinihappo, flutamidi, dutasteridi ja finasteridi. Eräässä tutkimuksessa päänahkaan laitettiin päivittäin beetametasonivaleraattiliuosta, mikä johti vuoden jälkeen paksumpiin hiuksiin. Näitä lääkkeitä yhdistetään usein minoksidiiliin ja seosta käytetään kerran tai kahdesti päivässä.

Lähteet: HairDoc.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.