Spironolaktoni voi olla turvallinen hoito rintasyövästä aiheutuvaan hiustenlähtöön naisilla

George Washingtonin yliopiston julkaiseman retrospektiivisen tutkimuksen mukaan spironolaktoni saattaa olla turvallinen lääkehoito rintasyövästä toipuneiden naisten naistyyppisen hiustenlähdön hoidossa.

Spironolaktoni on Wikipedian mukaan steroideihin kuuluva yhdiste, jota käytetään muun muassa diureettina eli nesteenpoistajana. Se sitoutuu muun muassa androgeenireseptoreihin ja toimii niiden antagonistina eli estää reseptoreiden toiminnan. Tämän seurauksena natriumin, kloridin ja veden erittyminen munuaisista lisääntyy ja elimistöstä poistuu nestettä. Spironolaktonia käytetään nesteenpoistolääkityksenä sekä muun muassa hirsutismin, naisten hiustenlähdön ja aknen hoidossa.

Journal of the American Academy of Dermatology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että spironolaktonin käyttöön ei liity lisääntynyttä rintasyövän uusiutumisriskiä.

Androgeenit eli mieshormonit vaikuttavat merkittävästi naistyyppisen hiustenlähdön alkamiseen ja kehitykseen. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on toistaiseksi hyväksynyt sen hoitoon vain paikallisesti käytettävän minoksidiilin (mm. Rogaine), jonka uskotaan parantavan päänahan verenkiertoa ja ylläpitävän hiusten kasvua. Kuitenkin myös antiandrogeenilääkkeitä, mukaan lukien spironolaktoni, on käytetty naistyyppisen hiustenlähdön off label -hoitona. Tutkimus on merkittävä potilaille, jotka harkitsevat tätä hoitomuotoa.

”Spironolaktonia käytetään perinnölliseen hiustenlähtöön, koska se kykenee pysäyttämään hiustenlähdön etenemisen ja sillä on pitkäaikainen turvallisuusprofiili”, sanoo tutkija Adam Friedman, joka toimii George Washingtonin yliopiston ihotautiosaston väliaikaisena puheenjohtajana ja professorina.

”Ottaen huomioon, että lääkkeen estrogeeniset vaikutukset saattavat aiheuttaa teoreettisen riskin rintasyövän uusiutumiselle, sen turvallisuudesta rintasyövästä selvinneiden hoitona tiedetään vain vähän.”

Tutkimusta johti neljännen vuoden opiskelija ja tutkija Chapman Wei. Hän suoritti tutkimusryhmänsä kanssa retrospektiivisen analyysin Humana Insurance -tietokannasta saaduista tiedoista. He tunnistivat ensin potilaat, joilla oli ollut rintasyöpä ja loivat toisen ryhmän sen perusteella, ketkä näistä potilaista olivat käyttäneet spironolaktonia. Lopuksi he analysoivat tutkimusaineistoa potilasryhmien piirteiden ja syövän uusiutumisasteen perusteella.

Rintasyövän uusiutumisaste ei ollut tilastollisesti merkittävä spironolaktonia käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä.

”Analyysimme mukaan spironolaktoni ei ole itsenäisesti vastuussa lisääntyvästä rintasyövän uusiutumisriskistä”, Friedman sanoo.

”Lääkettä voidaan käyttää lisävaihtoehtona alopecian hoitoon rintasyövästä toipuneiden potilaiden hoidossa.”

Tutkijat suosittelevat kliinisiä tutkimuksia spironolaktonin tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi rintasyövästä selvinneillä varmistakseen sen tehokkuuden.

Aiheesta uutisoivat muun muassa News Medical ja Newswise.

Mikroneulaus voi tehostaa minoksidiilin vaikutusta

Mikroneulaus (engl. microneedling, dermarolling) on kevyesti ihon alle ulottuva dermatologinen toimenpide, jossa hyvin pieniä neuloja rullataan ihon pinnalla tarkoituksena tehdä reikiä ihon uloimpaan kerrokseen, marrasketeen. Tätä terapiaa käytetään muun muassa kollageenin tuotannon, uudissuonittumisen sekä kasvutekijöiden tuotannon aikaansaamiseksi hoitoalueella.

Mikroneulausta on käytetty hoitona monenlaisiin iho-ongelmiin, kuten androgeeniseen hiustenlähtöön ja pälvikaljuun. Vaikka toimenpidettä on tutkittu hiustenlähdön hoitomuotona vain vähän, on sillä saatu lupaavia tuloksia muiden hiusten kasvua edistävien hoitojen, kuten minoksidiilin, runsasverihiutaleisen plasman (PRP) ja paikallisten steroidien kanssa. Tutkijoiden mukaan mikroneulaus voi stimuloida kantasoluja, aktivoida kasvutekijöitä ja helpottaa ensisijaisten hoitojen pääsyä hoitoalueille.

Tiede toimenpiteen taustalla

Mikroneulauksen tehokkuutta hiustenlähdön hoitoon on tutkittu ainakin kahdessa tutkimuksessa:

Vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 100 lievästä kohtuulliseen (III-IV Norwoodin asteikolla) perinnöllisestä hiustenlähdöstä kärsivää potilasta, jotka jaettiin kahteen eri ryhmään. Toinen ryhmistä sai mikroneulaushoitoja ja 5 % minoksidiilivoidetta kahdesti päivässä, kun toinen ryhmistä sai pelkästään 5 % minoksidiilivoidetta.

Alkukuvauksen jälkeen ryhmien jäsenten hiukset ajeltiin ja hiusten määrä laskettiin kohdealueella. Hoitojen tehokkuutta mitattiin 12 viikon jälkeen kolmella eri tavalla: hiusten määrän muutos, potilaan oma arvio ja tutkijan arvio hiusten kasvusta. Vastetta arvioitiin 7-portaisella asteikolla.

Tutkimustulokset:

 • Kohdealueen hiusten määrä kasvoi mikroneulausryhmällä huomattavasti enemmän kuin minoksidiiliryhmän jäsenillä (91,4 vs 22,2).
 • Tutkijan arvioissa 40 mikroneulausryhmän jäsentä sai arvosanaksi +2 tai +3 seitsenportaisella asteikolla, kun minoksidiiliryhmästä yksikään ei yltänyt samaan.
 • Potilaiden itsearvioinneissa mikroneulausryhmästä 41 (82 %) arvioi yli 50 % kehityksen, kun minoksidiiliryhmästä samaan päätyi vain 2 (4,5 %).
mikroneulausryhmä
Mikroneulausryhmä saavutti selvästi parempia tuloksia…
minoksidiiliryhmä
…verrattuna minoksidiiliryhmään.

Toisessa, vuonna 2017 valmistuneessa tutkimuksessa vertailtiin mikroneulauksen, runsasverihiutaleisen plasman (PRP) ja 5 % minoksidiilin yhdistelmähoidon tehokkuutta pelkän 5 % minoksidiilin tehokkuuteen androgeenisestä alopeciasta kärsivillä miehillä.

Tutkimukseen valittiin 50 miestä iältään 18-50 vuotta, Norwood-Hamiltonin asteikolla III-V. Testiryhmä jaettiin satunnaisesti kahteen 25 hengen ryhmään, joista ryhmä A sai 5 % minoksidiilia ja ryhmä B sai 5 % minoksidiilia, mikroneulausta ja PRP-hoitoja. Tulokset arvioitiin 6 kuukauden jälkeen itsearviointina ja lääkärin arviointina 7-portaisella asteikolla.

Tutkimustulokset:

 • Potilaiden itsearvioinneissa pelkästään 5 % minoksidiilia saaneista 12 (48 %) koki saaneensa kohtalaista tai erinomaista parannusta, kun yhdistelmähoitoa saaneista niin koki 23 (92 %) potilaista.
 • Lääkärin arvioinneissa tulokset olivat samansuuntaiset (48 % vs 92 %).

Mikroneulaus itsearviointi tulokset

Mikroneulaus lääkärin arvioinnit

Yllä olevat tutkimukset ovat vasta ensimmäisiä pilotteja, mutta antavat viitteitä siitä, että mikroneulaus saattaa tarjota lisäarvoa minoksidiilin käyttäjille.

Mihin mikroneulauksen vaikutus perustuu?

Hiustenlähtöön vaikuttaa monenlaiset soluviestinnät eli solusignaloinnit. Soluviestinnöillä tarkoitetaan sitä, että solut muuttavat toimintaansa ympäristöstä saamiensa viestien mukaisesti toimiakseen paremmin kokonaisuutena.

Dihydrotestosteroni eli DHT on tärkein hormoni, jonka uskotaan olevan vastuussa androgeenisestä hiustenlähdöstä. DHT häiritsee näitä signalointeja saaden hiustupet kutistumaan, jolloin hiusten kasvuvaihe lyhenee ja lopulta hius putoaa kokonaan pois.

DHT:n uskotaan estävän useita hiustuppeihin johtavia kasvua edistäviä kanavia. Tutkijoiden mukaan mikroneulaus voi aktivoida näitä kanavia, aktivoida kasvutekijöitä tai stimuloida kantasoluja.

Tutkimuksessa ehdotetaan kolmea eri mekanismia, joihin mikroneulauksen tehokkuus hiusten kasvun edistäjänä saattaa perustua:

 • Verihiutaleiden kasvutekijän vapautuminen sekä verihiutaleiden ja ihon haavojen parantumisen aktivoituminen,
 • Kantasolujen aktivoituminen haava-alueilla sekä
 • Hiusten kasvua edistävien geenien lisääntyminen (VEFG, beta-kateniini, Wnt3a ja Wnt10b).

Todennäköisesti mikroneulaus toimii siten, että sen avulla aikaan saatavat pienet haavat vetävät puoleensa verihiutaleita, joiden sisältämät kasvuhormonit puolestaan stimuloivat kantasoluja siellä, missä hiustuppeja on vielä elossa. Mikroneulaus voi siis olla eräänlainen edullisempi hoitomuoto kalliille PRP-hoidoille.

Sivuvaikutukset

Mikroneulaus luo ihoon pieniä mikrokanavia, jotka mahdollistavat kaikkien voiteiden ja lääkkeiden pääsemien ihon läpi. Tästä syystä on oltava varma, että tuote on testattu ja turvallinen myös sisäisesti käytettynä, jolloin sivuvaikutuksilta voidaan välttyä.

Kun mikroneulausta tehdään, on erittäin tärkeää, ettei iholle laiteta heti sen jälkeen mitään, mikä voi päätyä ihon alle ja verenkiertoon. Topikaalisen minoksidiilin käyttäminen heti mikroneulauksen jälkeen voi aiheuttaa lääkkeen imeytymisen ihon läpi, jolloin se vaikuttaa koko elimistöön ja sen sivuvaikutukset voivat ovat moninkertaisia.

Minoksidiilin vakavampia haittavaikutuksia ovat muun muassa allergiset reaktiot, rintakipu, huimaus, pyörtyily ja sydämen tiheälyöntisyys.

Healthline on julkaissut listauksen mikroneulauksen mahdollisista sivuvaikutuksista ja varotoimista:

 • Mikroneulaus itsessään voi aiheuttaa verenvuotoa, mustelmia ja ihon ärsytystä.
 • Hoitoalue voi punoittaa ja olla tulehtunut muutamia päiviä hoitojen jälkeen. Sivuvaikutukset vähenevät tai poistuvat yleensä 5 päivän sisällä.
 • Mikroneulausta ei suositella potilaille, joilla on akne, ekseema tai avohaavoja. Sitä ei suositella myöskään heille, joilla on paranemista hidastava sairaus, kuten diabetes, eikä verenohentajia käyttäville henkilöille.
 • Mikroneulausta ei suositella myöskään raskaana oleville.
 • Päänahan iho voi olla herkkä auringonvalolle hoidon jälkeen. Aurinkovoiteen käyttö on suositeltavaa. Ulkotiloissa päänahka kannattaa suojata hatulla.
 • Vaikka neulat ovat pieniä, voi mikroneulaus kasvattaa tulehdusriskiä.
 • Tulehdusriskin pienentämiseksi on noudatettava jälkihoito-ohjeita, ml. hoitoalueen puhtaana pitäminen ja antiseptisten aineiden käyttö.
 • Huono yleisterveys tai aikaisemmat toistuvat tulehdukset voivat kasvattaa infektioriskiä.

Kokemuksia mikroneulauksesta

Monet perinnöllisen hiustenlähdön kanssa kamppailevat ovat useilla foorumeilla ja ensimmäisten tutkimusten rohkaisemina päätyneet kokeilemaan mikroneulausta yhdessä minoksidiilin (Rogaine) kanssa.

Edit 12.3.2019: HairLossTalk-foorumilta löytyy varsin laaja kooste käyttäjien jakamista ennen ja jälkeen -kuvista itse tehtyjen mikroneulaushoitojen jälkeen.

Lisää kokemuksia löytyy esimerkiksi:

Onko mikroneulaus sen arvoista?

Koska kaikki käyttäjät eivät saavuta haluamiaan tuloksia finasteridilla tai minoksidiililla, tai halua käyttää näitä lääkkeitä mahdollisten sivuvaikutusten takia, on mikroneulaus tällä hetkellä yksi lupaavimmista vaihtoehtoisista hoitomuodoista menetettyjen hiusten takaisinkasvattamiseen.

Esimerkiksi yllä mainituilla keskustelufoorumeilla on kohtuullinen määrä käyttäjistä kokenut, että mikroneulaus on ollut heillä merkittävässä osassa hiusten kasvun edistäjänä, riippumatta siitä mitä lääkkeitä he ovat siihen käyttäneet.

Miten aloittaa?

Helpoin ja edullisin tapa kokeilla mikroneulausta hiustenlähtöön on hankkia kotikäyttöön tarkoitettu mikroneulausrulla.

Laitteen suomenkielinen nimi ei ole vielä vakiintunut, ja sitä kutsutaankin useilla eri nimillä, kuten dermaroller, skin roller, ihorulla, mikroneulain, mesorulla, beauty roller ja mikroneulaustela.

Swiss Clinic Skin Roller

Mikroneulausrulla on mekaaninen laite, jossa on eri määrä kovasta metallista, tyypillisesti teräksestä valmistettuja neuloja. Laitetta käytetään kerran viikossa vetämällä rullaa samalla kevyesti painaen hiustenlähtöalueille 3-4 kertaa pystyyn, vaakaan ja vinottain.

Päänahka voi aristaa ja punoittaa käsittelyn jälkeen. Iholle ei tule laittaa mitään aineita 24 tuntiin, jotta kemikaalit eivät pääse huokosten läpi verenkiertoon. Käytön jälkeen rulla desinfioidaan apteekista saatavalla desinfiointiaineella.

Vasta-alkajan on suositeltavaa kokeilla ensin lyhytteräistä (esim. 0,25-0,50 mm) ja siirtyä vasta myöhemmin pidempiteräisiin rulliin, mikäli haittavaikutuksia ei ilmene.

Suomeksi palvelevissa verkkokaupoissa mikroneulausrullien hinnat vaihtelevat paljon:

 • Cdon.fi – Dermaroller 0,5-1,5 mm ~ 11,90 €
 • eleven.fi – SkinRoller PRO 0,5-1,5 mm ~ 37,95 €
 • Hyvinvoinnin.fi – Puhdas+ Mikroneulain 0,25-0,5 mm ~ 39 €

Tuotteilla ei ole merkittäviä laadullisia eroja ja hintaerot johtuvat lähinnä valmistusmateriaalista ja neulojen määrästä. Varmista ostaessasi, että rulla on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (kirurginteräs) ja että siinä on vähintään 540 neulaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Jos maltat odottaa toimitusta viikon-pari, myydään käytännössä samoja tuotteita eBayssä noin 3 eurolla.

Edistyneempi versio mikroneulausrullasta on Dermapen, joka voisi olla suomeksi mikroneulauskynä. Se on sähkökäyttöinen ja automatisoitu laite, jossa on tyypillisesti vähintään 12 ihon läpäisevää neulaa, säädin terän pituudelle (0,25-2,5 mm) ja nopeudelle (jopa 4000-6000 iskua minuutissa) sekä vaihdettava neulainpää.

Dermapen / mikroneulauskynä

 

Mikroneulauskynää käytetään pitämällä sitä kohtisuorassa ihoa vasten. Hiustenlähtöalue käydään sillä läpi liikuttaen ja kevyesti painaen. Käsittelyn jälkeen neulainpää puhdistetaan ja desinfioidaan.

Mikroneulausrullaa käytettäessä neulat läpäisevät ihon lievästi vinottain aiheuttaen pieniä ihovaurioita, kun taas mikroneulauskynä läpäisee ihon pystysuoraan, jolloin myös paranemisaika on lyhyempi.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=vFEmSwVOh78

Mikroneulauskyniä myydään eBayssä alkaen noin 15 euron kappalehintaan sisältäen kaksi vaihtopäätä. Vaihtopäitä myydään myös erikseen.

Käyttö:

 • Käytä dermarolleria vain kerran viikossa – älä käytä uudestaan ennen kuin hoitoalue on kokonaan parantunut.
 • Käytä kotikäyttöön tarkoitettua lyhytneulaista telaa (esim. 0,25 tai 0,5 mm).
 • Älä käytä minoksidiilia vähintään 24 tuntiin hoidon jälkeen!
 • Desinfioi tela jokaisen käyttökerran jälkeen kiehuvalla vedellä tai apteekeissa myyttävällä sterilointiaineella.
 • Keskity kerrallaan yhteen päänahan osaan. Rullaa telalla vaaka- ja pystysuunnassa sekä vinottain 3-4 kertaa.
 • Vaihda tela uuteen noin 20 käyttökerran jälkeen välttääksesi tylpät neulat.
 • Mikäli päänahka on merkittävästi kaljuuntunut, se voi punoittaa näkyvästi hoitojen jälkeen.
 • Mikroneulaus voi vahingoittaa ihoasi ja saada aikaan tulehduksen!

Mikroneulausta ei tule käyttää ärtyneelle tai tulehtuneelle iholle, kortisonilääkityksen alla, eikä jos sinulla on akne, ruusufinni, huuliherpes, psoriasis tai atooppinen iho.

Uskotko mikroneulaushoitojen tehoon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Oletko kokeillut mikroneulausta? Jaa kokemuksesi muiden kanssa kommenttiosiossa!

Lähteet:

Korealaiset tutkijat kehittivät potentiaalisen lääkkeen kaljuuntumiseen

Eteläkorealaiset tutkijat ovat kehittäneet uusia ovia kaljuuntumisen hoitoon tarjoavan biokemiallisen aineen, joka ei nykyisten lääkkeiden tavoin vain pysäytä hiustenlähtöä, vaan elvyttää myös jo surkastuneita hiustuppeja.

Korean tiede- ja IT-ministeriö kertoi marraskuussa 2017 Yonsein yliopiston tutkimusryhmän löytäneen professori Choi Kang-yellin johdolla potentiaalisen aineen, joka kohdistuu uusien hiustuppien kasvua estävään proteiiniin. Tutkimuksen rahoittajana toimi tiedeministeriö osana sen perustieteellisen tutkimuksen tukiohjelmaa.

Choin tutkimusryhmä selvitti, että pudonneet hiukset eivät kasva takaisin kahden päänahasta löytyvän proteiinin yhteisvaikutuksesta. Toinen proteiineista on nimeltään CXXC5 (CXXC-type zinc finger protein 5), joka sitoutuu Dishevelled-proteiiniin (Dsh) katkaisten samalla hiustuppien kehitykselle ja uudistumiselle olennaisen Wnt-signalointireitin.

Löytöön perustuen tutkijat kehittivät biokemiallisen aineen nimeltä PTD-DMB, jonka tarkoitus on estää näitä kahta proteiinia sitoutumasta toisiinsa. Kun tätä ainetta levitettiin 28 päivän ajan laboratoriohiirien nahkaan, tutkijat havaitsivat uusien hiustuppien kasvua. Kun PTD-DMB:tä levitettiin yhdessä signalointikanavaa aktivoivan valproiinihapon kanssa uudet karvat kasvoivat myös nopeammin.

”Häiritsemällä CXXC5- ja Dsh-proteiinien vuorovaikutusta kilpailevalla peptidillä Wnt/β-kateniini signalointireitti aktivoitui. Sekä hiusten uudistuminen että hiustuppien uudismuodostus nopeutuivat”, tutkimuksessa sanotaan.

PTD-DBM
Kuva: Yonhap

Uusi lääkekandidaatti eroaa nykyisistä hiustenlähtöä hidastavista kaljuuntumislääkkeistä, kuten finasteridista ja minoksidiilista siinä, että vanhat lääkkeet eivät tehoa jo kaljuuntuneisiin alueisiin, joissa elinvoimaisia hiustuppeja ei enää ole. Ne joko hidastavat hiustenlähtöä tai nopeuttavat hiusten kasvua.

Nykyisillä lääkkeillä on myös useita tunnettuja sivuvaikutuksia, mukaan lukien impotenssi, hormonaaliset muutokset, turvotus ja huimaus.

”Nämä seikat huomioiden uuden turvallisen aineen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia hiustenlähtöä vastaan taistelevien lääkkeiden kehitykselle”, tutkimusryhmä sanoo.

”Kehitetty aine on ensiluokkainen lääkekandidaatti. Sen uskotaan tulevan ei vain hiustenlähdön ja kaljuuntumisen hoitomuodoksi, vaan myös vaurioituneen ihokudoksen regenerointiin”, sanoo tutkimusta johtanut Choi.

Seuraavaksi tutkimusryhmä aikoo selvittää laboratorio-olosuhteissa onko PTD-DBM:llä toksisia ominaisuuksia.

Hiustenlähtö vaikuttaa miljooniin miehiin ja naisiin ympäri maailmaa, eikä siihen ole löytynyt parannuskeinoa vuosikymmenten tutkimuksesta huolimatta. Nykyiset hoitomuodot hoitavat lähinnä vain hiustenlähtöön liittyviä oireita, eivätkä tarjoa pysyvää ratkaisua.

Toistaiseksi vain kaksi lääkeainetta on saanut virallisen hyväksynnän hiustenlähdön lääkehoidoksi: sisäisesti nautittava finasteridi ja päänahkaan siveltävä minoksidiili.

Tutkimus julkaistiin Journal of Investigative Dermatology -julkaisussa 20.11.2017.

Lisätietoa ja lähteet: Korea Herald, IBTimes, BusinessKorea.

Minoksidiilin tilaaminen ulkomailta

Minoksidiili on tällä hetkellä tehokkain lääke miesten ja naisten hiustenlähtöön. Suomessa minoksidiili luetaan lääkeaineeksi, tarkemmin sanottuna itsehoitolääkkeeksi (ks. Fimean lääkeaineluettelo), jota voi ostaa ilman lääkemääräystä. Suomessa sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä voi ostaa myös verkosta esimerkiksi apteekkien verkkokaupoista, reseptilääkkeitä kuitenkin vain sähköisellä lääkemääräyksellä.

Itsehoitolääkkeitä ostettaessa sinulla on oltava mahdollisuus saada farmaseutin tai proviisorin neuvoja lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Useimmat suomalaiset verkkoapteekit tarjoavatkin henkilökohtaista palvelua puhelimitse, sähköpostitse ja chatissa.

Minoksidiilituotteita voi tilata netin kautta myös ulkomailta, jolloin on tärkeää noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Myös itsehoitolääkkeiden tilaaminen EU:n ulkopuolelta voi olla lääkerikos.

Case Biovea

Biovea logo

Biovea on vuonna 2001 perustettu yhdysvaltalainen terveystuotteiden valmistaja, jakelija ja jälleenmyyjä. Se myy satoja, ellei tuhansia eri vitamiineja, lisäravinteita, ravintolisiä, dieettituotteita, kauneustuotteita, henkilökohtaisia hygieniatuotteita ja hyvinvointituotteita Biovea.com -verkkokauppansa välityksellä.

Vaikka yhtiön pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, se myy tuotteita ympäri maailmaa muun muassa seuraaviin maihin: Australia, Brasilia, Chile, Egypti, Intia, Indonesia, Irlanti, Israel, Kanada, Kolumbia, Kreikka, Norja, Ranska, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Uusi-Seelanti ja Vietnam.

Biovean suomalaisille suunnattu verkkokauppa löytyy osoitteesta Biovea.com/fi, ja se lupaa toimituksen Suomeen 6-8 arkipäivässä sekä ilmaisen toimituksen ja pakkauskulut yli 29 euron tilauksille.

Biovea myy minoksidiilituotteita samaan yhtiöön kuuluvan Foligain-brändin alla. Verkkokaupasta löytyy minoksidiilia liuoksena, vaahtona ja muotoilugeelinä sekä miehille (5 %) että naisille (2 %).

Verkkokauppa on pitkään myynyt minoksidiilituotteita myös Suomeen, mutta vuoden 2017 aikana olemme saaneet useita yhteydenottoja, joiden mukaan kaikki tilaukset Biovealta eivät ole tulleet perille. Saamiemme tietojen mukaan toimitusongelmat Suomeen johtuvat siitä, että Biovealla oli vielä vuonna 2016 varasto EU-maa Puolassa, mutta vuodenvaihteen 2017 jälkeen se on alkanut lähettämään ainakin osan tilauksista Yhdysvalloista, mistä on seurannut lainsäädännöllisiä ongelmia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan:

Lääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on kielletty. Laittomaan lääkekauppaan liittyvän riskin kantaa yksinomaan lääkkeen maahantuoja tai tilaaja.”

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Biovean Yhdysvalloista lähettämät minoksidiili-toimitukset voidaan hyvällä todennäköisyydellä takavarikoida tullissa ja kyseessä voi olla lisäksi lääkerikos.

Biovea ei verkkokaupassaan ilmoita, mistä tilaukset lähetetään. Ennen tilaamista kannattaa varmistaa verkkokaupan asiakaspalvelusta (info-fi@biovea.com), että tuotteet todella lähetetään EU:n alueelta.

Lääkkeiden tilaaminen netistä EU-alueelta

Lääkevalmisteiden tilaaminen on kuitenkin edelleen sallittua Euroopan talousalueelta (ETA).

ETA-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Yksityishenkilöt voivat tilata henkilökohtaiseen käyttöönsä resepti- ja itsehoitolääkkeitä korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän edellyttäen, että:

 1. Lääkevalmisteella on myyntilupa myyntimaassa,
 2. lääkevalmiste on hankittu toimittajalta, jolla on ostomaassa oikeus lääkkeen jakeluun,
 3. henkilö pystyy osoittamaan, että lääke on tarkoitettu hänen omaan käyttöönsä,
 4. henkilöllä on tarvittavat asiakirjat ennen lääkevalmisteen vastaanottamista sekä
 5. itsehoitolääkkeiden osalta kyseistä lääkettä on luvallista toimittaa ilman reseptiä tai lääkemääräystä.

Lääkevalmisteiden reseptistatus ja kuinka suuren määrän sitä voi ostaa ilman reseptiä löytyy Fimean luettelosta myyntiluvallisten lääkevalmisteuden itsehoitopakkauksista.

Esimerkiksi Rogaine/Regaine -tuotenimellä myytävää minoksidiilia (2 mg/ml ja 5 mg/ml) saa tilata ETA-alueelta liuoksena korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän eli 3×60 ml.

Mistä tunnistaa laillinen myyjä?

Suomen lisäksi myös muissa EU-maissa toimii laillisia lääkkeiden verkkokauppoja. EU-alueella on käytössä yhteinen tunnus, josta voit tunnistaa laillisesti toimivat verkkoapteekit. Lääkkeiden luokittelussa ja toimitusehdoissa voi olla maakohtaisia eroja.

Laillista etämyyntiä harjoittavat verkkoapteekit tunnistat tästä tunnuksesta:

EU logo for online sale of medicines

Lisätietoa logosta löydät Euroopan komission sivuilta.

EU-alueella toimivia laillisia verkkoapteekkeja ja ainakin sivuilta löytyvien toimitusehtojen mukaan Suomeen toimittavia verkkokauppoja ovat ainakin seuraavat:

Käytä verkkokaupassa hakusanana tuotenimiä ”Rogaine” tai ”Regaine” tai lääkeaineen nimeä ”minoxidil”.

Saksankielisissä kaupoissa vaahtomaisesta minoksidiilista käytetään nimeä ”schaum”. Huomaa, että osa myyjistä ei toimita vaahtomaisia tuotteita ulkomaille, koska vaahtopakkaus luetaan painepakkaukseksi ja monet kuriiripalvelut eivät tästä syystä voi kuljettaa niitä lentorahtina.

Jos verkkokauppa ei ole saatavilla englanniksi, voit kääntää sen haluamallesi kielelle kopioimalla verkkokaupan osoitteen Google-kääntäjään.

Tiedätkö muita Suomeen toimittavia laillisia verkkoapteekkeja EU:n alueella? Oletko tilannut minoksidiilia ulkomailta? Kommentoi!

Naiset maksavat suositusta hiustenlähtötuotteesta 40 % enemmän

Vasta valmistuneen tutkimuksen mukaan naiset joutuvat pulittamaan samasta hiustenlähtötuotteesta miehiä enemmän.

Tutkimuksen mukaan minoksidiili, jonka tunnetuin brändinimi on Rogaine, oli vaahtomuodossa 40 prosenttia kalliimpaa naisille markkinoituna kuin miehille markkinoituna.

”Eettisesti naisilta veloittaminen vaikuttaa melko arveluttavalta, koska kyseessä on sama tuote”, sanoo Pennsylvanian yliopiston vanhempi tutkija Jules Lipoff.

Lipoff sanoo, että tutkimukseen johti kauppareissu, jonka aikana hän huomasi minoksidiilin hinnan per tilavuus olevan naisille suunnatuissa pakkauksissa korkeampi kuin miehille suunnatuissa pakkauksissa.

Lääkettä käytetään sekä mies- että naistyyppisen hiustenlähdön hoidossa, josta kärsii noin 80 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa.

Minoksidiilia myydään myös Suomessa 5 prosentin vahvuisena konsentraationa miehille ja 2 prosentin konsentraationa naisille. Molempia vahvuuksia suositellaan käytettäväksi kahdesti päivässä.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi 5-prosenttisen vaahtomaisen minoksidiilin miesten hiustenlähdön hoitomuodoksi vuonna 2006 ja 2-prosenttisen vaahdon naisten hiustenlähdön hoitomuodoksi vuonna 2014.

Uudessa tutkimuksessa tutkijat keräsivät 41 minoksidiilituotetta heinä-marraskuun 2016 aikana Yhdysvaltain suurimmilta jälleenmyyntiketjuilta. Ne olivat CVS, Kroger, Rite Aid, Target, Walgreens ja Walmart.

Minoksidiililiuosten ja -vaahtojen hintoja vertailtiin jokaista 30 millilitraa kohden.

Naisille tarkoitetun 2-prosenttisen minoksidiilin keskihinta oli 7,61 dollaria/30 ml ja miehille tarkoitetun 5-prosenttisen minokdisiilin keskihinta 7,63 dollaria/30 ml.

Vaikka miehille ja naisille suunnattujen tuotteiden hintaero ei ollut 30 millilitraa tarkasteltaessa tilastollisesti merkittävä, Lipoff osoitti, että naiset maksavat itse lääkkeestä enemmän. Naiset maksavat saman hinnan tuotteesta, joka sisältää vaikuttavaa ainetta yli puolet vähemmän kuin miehet.

Lipoffin mukaan naisten minoksidiilituotteisiin voidaan lisätä jotain ei-aktiivista ainesosaa, joka tekee siitä suhteessa kalliimman. Silti naiset joutuvat maksamaan lääkkeestä jopa 40 prosenttia miehiä enemmän.

Lähteet: American Pharmacists Association, Reuters,

 

Lääke peruutti yhden hiustenlähdön tyypin; onko miestyyppinen seuraava?

CNN kertoo tarinan Mike Thomasista, joka kaljuuntui noin 45-vuotiaana. Ei ”pieni kalju kohta takana”- tai ”väistyvä hiusraja” -tyyppisesti, vaan lähes kokonaan ja täydellisesti kaljuksi. Hänellä diagnosoitiin pälvikaljuus, alopecia areata, autoimmuunisairaus, ja hän oli järkyttynyt.

Thomas näytti omien sanojensa mukaan kummajaiselta ilman silmäluomia ja silmäripsiä. Hän tunsi, miten ihmiset katselivat häntä. Jotkut kyselivät toisiltaan ”onkohan tuolla syöpä”.

”Olen kiinteistöalalla ja aktiivinen omassa yhteisössäni, mutta aloin ujostella ihmisiä”, Thomas kertoo, jonka nimi on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

”Se vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Masennuin ja se oli kauheaa”, hän sanoo.

Tänä vuonna Thomas otti niveltulehdukseen tarkoitetun tabletin ja seitsemän kuukauden sisällä hänen hiuksensa kasvoivat takaisin.

”Se on uskomatonta. Olen niin onnellinen, että ne ovat takaisin.”

Mitä lääke merkitsee yleisemmistä hiustenlähdöistä kärsiville

Thomas ja 65 muuta pälvikaljuutta sairastavaa ottivat osana Stanfordin ja Yalen tutkimusta Xeljanz-nimisen tabletin, jota määrätään toiseen autoimmuunisairauteen, nivelreumaan.

Yli puolella koeryhmästä esiintyi hiusten uudelleenkasvua. Kolmannes sai yli 50 prosenttia hiuksistaan takaisin. Toisessa tutkimuksessa 75 prosenttia pälvikaljuista henkilöistä tai yli puolet hiuksistaan takaisin samankaltaisella lääkkellä, Jakafilla, jota käytetään syöpähoidoissa.

Vaikka tutkijat sanovat tämän olevan loistavan uutinen Thomasin kaltaisille pälvikaljuutta sairastaville, mitä merkitystä sillä on miehille, joiden hiukset lähtevät siksi, että he ovat miehiä ja vanhenevat?

Xeljanz paransi pälvikaljuuden
Kuva: CNN/Yale University School of Medicine

Thomasin pää voi antaa tähän vastauksen. Kun hänen hiuksensa kasvoivat takaisin, hänen hiusrajansa oli silti väistynyt. Näin tapahtui, koska Xeljanz-lääke antoi hänelle takaisin 47-vuotiaan hiukset, eivät hänen 25-vuotiaan hiuksiaan.

Nyt Thomasin ihotautilääkäri Brett King Yalesta haluaa yrittää jotain muuta: hangata Xeljanzia sisältävää voidetta pälvikaljuudesta kärsivien päähän.

Kasvattaako lääke hiukset takaisin, kuten Thomasilla ja monilla muilla tutkimukseen osallistuneilla, ja voisiko se vaikuttaa myös perinnölliseen miestyyppiseen hiustenlähtöön?

Ihotautilääkärit jakautuvat skeptisiin ja optimistisiin. King uskoo vahvasti, ettei voide peruuta miestyyppistä kaljuuntumista. Mutta monet muut ovat optimistisia.

Columbia University Medical Centerin apulaisprofessori Angela Christiano tutki Xeljanzin vaikutuksia hiirillä, joiden ”miestyyppisesti” kaljuuntuneeseen nahkaan hän siveli lääkettä.

Xeljanz-lääkettä saaneita hiiriä
Kuva: CNN

Hiirten oikeaa puolta on käsitelty voiteella ja vasenta ei, ja tulokset ovat selvästi nähtävissä.

Christiano uskoo, että voide ei luultavasti ole yhtä tehokas miehillä, koska juju on saada se imeytymään ihoon kunnolla.

Hiirten paperinohueen ihoon verrattuna ihmisen iho on paljon paksumpi, rasvainen ja syvä, ja siinä on rasvakerros. Joten paikallisen yhdisteen keksimiseen liittyy paljon mietittävää.

Miksi miestyyppinen kaljuuntuminen on niin vaikea pysäyttää

Moderni lääketiede pystyy hoitamaan isoja syöpäkasvaimia ja monimutkaisia neurologisia sairauksia; hiusten kasvattamisen ei pitäisi olla kovin vaikeaa, eikö?

”On helppo ajatella, että ripottelemalla päähän jotain hiukset alkavat kasvamaan ruohon tavoin”, sanoo ihotautilääkäri George Cotsarelis Pennsylvanian yliopistosta.

Mutta valitettavasti hiustenkasvun fysiologia on huomattavasti monimutkaisempi.

Kingin mukaan alopecia areatan kaltaisissa autoimmuunisairauksissa pyritään huijaamaan hiuksia ympäröivää ympäristöä.

”Se on kuin kasvin saaminen luulemaan, että sisällä on kevät, vaikka on talvi”, King sanoo. ”Lisää olohuoneeseesi vain valoja ja ne lämmittävät ympäristöään.”

Mutta miestyyppisessä hiustenlähdössä pyritään vaikuttamaan hiustuppeen, joka on jo surkastunut. ”Se on kuin ottaisi melkein kuolleen ruskean kasvin ja yrittäisi herättää sitä henkiin.”

Eikä ongelmaan käytetä niin paljoa rahaa kuin monet luulevat. ”Ihmiset luulevat, että isot lääkeyhtiöt käyttävät miljardeja tämän ongelman selvittämiseen, mutta niin ei tapahdu”, King sanoo.

Hänen mukaansa isot lääkeyhtiöt ovat huolissaan, että FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyisi lääkkeen miestyyppiseen hiustenlähtöön vain jos sillä olisi vähän tai ei ollenkaan sivuvaikutuksia. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on kosmeettiinen ongelma, eikä sairaus. Monet miehet kuitenkin kärsivät psykologisesti hiusten menettämisestä.

Cotsarelis työskentelee suhteellisen pienten yritysten kanssa hiustenlähdön kantasoluterapian ja kudosteknologian parissa. Siihen liittyy hiuksia tuottavan ihon kasvattaminen ja istuttaminen takaisin päänahkaan.

”Loppujen lopuksi miestyyppiseen hiustenlähtöön tulee olemaan lukuisia hoitoja, joista toiset toimivat paremmin toisilla ja toiset toisilla”, Cotsarelis sanoo.

Lähde: CNN Health.

Mitä eroa on minoksidiililla ja nanoksidiililla?

Mitä eroa on minoksidiililla ja nanoksidiililla? Kumpi on tehokkaampi hiustenlähtöä vastaan? Kumpaa niistä kannattaa käyttää ja onko nanoksidiili turvallinen?

Minoksidiili on lääkeaine, jota käytettiin alunperin korkean verenpaineen hoitoon. Kliinisissä tutkimuksissa sillä havaittiin olevan mielenkiintoinen sivuvaikutus – se hidasti hiustenlähtöä ja stimuloi uusien hiuksien kasvua. Nykyään se on yksi tunnetuimmista hiustenlähdön hoitomuodoista. Tehokkuudesta huolimatta sillä on myös useita sivuvaikutuksia, kuten sydänongelmat, päänsärky, akne ja paikallinen ihon ärsytys, joskin ne ovat melko harvinaisia. Koska minoksidiili on verenpainelääke, jonka sivuvaikutus on hiusten kasvun edistyminen, sitä myydään joissakin maissa, kuten Hollannissa, vain reseptilääkkeenä. Naiset ovat herkempiä minoksidiilin sivuvaikutuksille ja siksi heille suositellaan miedompaa 2 % vahvuista lääkettä.

Mitä eroa minoksidiililla ja nanoksidiililla on?

Nanoksidiili (engl. Nanoxidil) on uudempi yhdiste, joka on rakennettu minoksidiilin kaltaisen molekyylirakenteen ympärille. Siinä on vähemmän hiiliketjuja ja sillä on pienempi molekyylipaino, mistä syystä se imeytyy paremmin ihoon. Lisättyjen ainesosien väitetään parantavan nanoksidiilin toimintamekanismeja.

Ionikanavat ovat proteiineja, joka ovat osa solukalvon rakennetta. Ne ovat hyvin selektiivisiä eli ne ovat auki vain hyvin pienen hetken ja päästävät lävitseen vain tiettyjä ioneja. Useiden lääkeaineiden vaikutus kohdistuu ionikanavien toimintaan. Nanoksidiili aukaisee ihosoluissa olevia ionikanavia ja edistää kaliumionien pääsyä solukalvoille.

Valmistajan mukaan se tarjoaa minoksidiilia paremman tehokkuuden ja vähemmän sivuvaikutuksia. Henkilöillä, joilla minoksidiilin käytöstä seuraa päänahan ärsytystä ja kutinaa, on pienempi todennäköisyys saada näitä sivuvaikutuksia nanoksidiilista.

Onko nanoksidiili yhtä tehokas?

DS Laboratoriesin itse tilaaman tutkimuksen mukaan 56 päivän käyttöjakson jälkeen:

 • 95 % käyttäjistä huomasi hiustenlähdön vähentyneen
 • 90 % käyttäjistä huomasi hiusten vahvuuden lisääntyneen
 • 75 % käyttäjistä huomasi lisääntynyttä hiusten kasvua
 • 85 % käyttäjistä oli täysin tai osittain sitä mieltä, että ”tuotteen käyttäminen vähentää hiustenlähtöä”
 • 70 % käyttäjistä oli täysin tai osittain sitä mieltä, että ”tuotteen käyttäminen teki hiuksista vahvempia”

Tutkimukseen osallistui 20 henkilöä ja seurantajakso oli vain 56 päivän mittainen.

Kannattaako hiustenlähtöön käyttää minoksidiilia vai nanoksidiilia?

Vaikka minoksidiilin ja nanoksidiilin rakenteet ovat samankaltaiset, ne eivät ole sama molekyyli ja ne käyttäytyvät eri tavalla.

Nanoksidiilia käytetään samalla tavalla kuin minoksidiilia: Annostele tuotetta päänahkaan ja levitä sormien avulla tasaisesti hiustenlähtöalueille. Pese kädet lopuksi saippualla ja vedellä.

Jos olet käyttänyt minoksidiilia ja saavuttanut sillä hyviä tuloksia, jatka hoitoja. Jos olet käyttänyt minoksidiilia, mutta et ole saavuttanut sillä toivottuja tuloksia, voit kokeilla nanoksidiilia. Tuotteita voidaan käyttää myös yhdistelmähoitona. Voit käyttää esimerkiksi minoksidiilia aamulla ja nanoksidiilia illalla.

Nanoksidiilin etuja:

 • Pienempi molekyylipaino kuin minoksidiililla
 • Imeytyy nopeammin
 • Vaatii vähemmän käyttökertoja

Nanoksidiilin haittoja:

 • Sivuvaikutuksia ei vielä tunneta
 • Nanoksidiili ei ole lääkeaine eikä FDA:n virallisesti hyväksymä hoitomuoto hiustenlähtöön.

Oletko käyttänyt nanoksidiilia? Minkälaisia kokemuksia sinulla on siitä? Kommentoi!

Lisätietoa ja lähteet: DS Laboratories, Kinetic Blue, Minoxidil Research Results.

Parhaat laserkammat

Laserkammat ovat kädessäpidettäviä, pienienergisiä laserlaitteita, joiden väitetään stimuloivan hiustuppeja kasvattamaan uusia hiuksia. Tällä hetkellä markkinoilla on vain kaksi FDA:n hyväksymää laserkampaa: Lexingtonin HairMax LaserComb ja Spencer Forrest Incin X-5. Vaikka monet lääkärit suhtautuvat näihin laitteisiin skeptisesti, monet käyttäjät sanovat niiden toimivan oikeasti ja kasvattavan uusia hiuksia. Mutta onko tämä totta vai myytti?

Miten laser stimuloi hiusten kasvua?

Terapeuttiset laserit ovat matalan tason Class IIIA-lasereita, mikä tarkoittaa, että ne eivät nosta kohteen lämpötilaa. Näin ollen ne eivät kuumenna tai polta kudoksia. Matalan tason laserterapia (Low-level Laser Therapy, LLLT) stimuloi solujen aineenvaihduntaa photobiostimulaation avulla (siirtämällä energiaa päänahkan soluihin).

Laserkampa kaavio

Kromoforit ovat soluissasi olevia molekyylin osia, jotka ovat hyvin herkkiä valolle. Termin englanninkielinen nimi chromophore tarkoittaa kirjaimellisesti värejä rakastavaa. Pigmentoidut aineet, kuten aminohapot, hemoglobiini ja melaniini imevät itseensä energiaa valonlähteistä. Kun kromoforit aktivoituvat valosta, ne laukaisevat useita solutoimintoja. Laser-säteet ovat tarpeeksi voimakkaita läpäisemään päänahan ja ylettymään hiustuppeihin ilman, että ne kuumentavat ihokudosta. Samalla laser aktivoi nämä solut. Kromoforien tarvitsee saada valoa vain niiden absorptiospektriltä. Tästä syystä LED-valon avulla tai kävelemällä tunteja auringonpaisteessa ei voida kasvattaa hiuksia. Laserkammat toimivat 650 nanometrin aallonpituuksilla, mikä on ideaalinen stimuloimaan solujen kasvua.

Laserit edistävät hiusten uudelleenkasvua hiustuppitasolla, mutta ne eivät kasvata hiuksia muutamassa päivässä – ja ovat käytännössä hyödyttömiä jos hiustupet ovat liian vaurioituneita.

Mikäli harkitset laserkamman kokeilemista, kannattaa tehdä niin ennen kuin hiustenlähtö on edennyt liian pitkälle.

Toimivatko ne oikeasti?

Vuonna 2009 julkaistun tutkimuksen osallistujille kasvoi keskimäärin 17 uutta hiusta neliötuuman (noin 6,45 cm²) kokoiselle alueelle. Tutkimuksessa seurattiin HairMax LaserComb -laserkampaa käyttäviä henkilöitä 26 viikon ajan.

Vaikka laser näyttää edistävän hiustenkasvua, sen tehokkuus on rajallista. Tuloksia saadaan yleensä vasta kuuden kuukauden käytön jälkeen ja silloinkin ne ovat suhteellisen vähäisiä. Eivätkä ne toimi kaikilla.

Kannattaako sitä siis edes kokeilla?

On parempi katua jotain mitä teit, kuin katua jotain, minkä jätit tekemättä. Laserkamman kokeilemisesta ei ole mitään haittaa, sillä tutkijat pitävät niitä täysin turvallisina ja niillä on harvoin mitään sivuvaikutuksia. Kannattaa kuitenkin valmistautua mahdolliseen pettymykseen.

Ainoa ongelma on tietysti hinta, koska laserkammat maksavat satoja euroja ominaisuuksista riippuen.

HairMax Laser Comb Professional 12

HairMax Laser Comb Pro 12

Hinta noin 448 €
Amazon-arvostelu: 4/5
 • Pysäyttää hiustenlähdön, stimuloi uusien hiuksien kasvua ja lisää tuuheutta
 • Kliinisesti todistettu ja lääkäreiden suosittelema
 • Näet tuloksia jopa neljässä viikossa
 • Integroitu piippaus ja värähtelytoiminto nopeille ja tehokkaille hoidoille
 • Elvyttää väsyneitä, ohenevia ja heikkoja hiuksia 12 lasermodulin avulla

Arvio: Parantaa hiusten kuntoa tehdet niistä paksummat ja terveemmät. Laite ei tarvitse pattereita, vaan se voidaan ladata 12 tunnissa mukana tulevan laturin avulla. Sisältää enemmän (12) lasermoduleja kuin muut HairMax-laserkammat, sekä piippaus- ja värähtelytoiminnot. Voi olla joillekin liian kallis vaihtoehto.

Osta Amazonista

HairMax Laser Comb Luxury 7

HairMax Laser Comb Luxury 9

Hinta noin 394 €
Amazon-arvostelu: 4/5
 • Hallitsee hiustenlähtöä ja edistää hiusten kasvua
 • Stimuloi hiustuppeja laserin avulla
 • Sisältää 9 lasersädettä
 • Sisältää laturin
 • Langaton käyttö

Arvio: Lux-mallissa on 9 lasermodulia, piippaus- ja värähtelytoiminnot sekä 11 minuutin hoitoaika. Sisältää ladattavat akut. Voi olla monille turhan hintava tuote.

Osta Amazonista

 

HairMax Laser Comb Advanced 7

HairMax Laser Advanced 7

Hinta noin 250 €
Amazon-arvostelu: 3/5
 • FDA-hyväksytty hoito ehkäistä miesten ja naisten hiustenlähtöä
 • Voimistaa, parantaa ja paksuntaa hiuksia
 • Stimuloi päänahan hiuksien uudelleenkasvua
 • Parantaa hiusten kuntoa, laatua ja yleistä ulkomuotoa
 • Kahden vuoden valmistajan takuu

Arvio: Vuoden 2010 malli sisältää vallankumoukselliset ja turvalliset hoidot miehille ja naisille. Edistynyt laser-dioditeknologia parantaa hiusten kasvua. Sisältää 7 lasermodulia, värähtelytoiminnon sekä vaihdettavat paristot. Halvin nykyaikainen HairMax-tuote.

Osta Amazonista

”Hiustenlähtölääke pilasi elämäni”

Matthew Dershewitz, 35, koki odottamattoman käänteen elämässään. Vain kuukausi aikaisemmin Dershewitz toimi kunto-ohjaajana Gold’s Gym -kuntosalilla Arlingtonissa, työskenteli opettajana sairaalassa ja omisti menestyksekkään tutorointiyrityksen.

”Laitoin ihmiset tekemään punnerruksia ja muita kovatehoisia harjoituksia,” Dershewitz sanoo. ”Lenkkeilin ympäri kaupunkia ja rakastin elämääni – sitten tämä tapahtui.”

Mitä tapahtui? Dershewitz sanoo, että kaikki alkoi noin vuosi sitten, kun hän heräsi tuntien olonsa uneliaaksi ja ahdistuneeksi. Hän menetti myös seksuaalisen halunsa.

”Koko järjestelmä meni kiinni,” Dershewitz sanoo.

Hän ei keksinyt syytä mikä oli vialla, ennen kuin hän etsi netistä tietoa lääkkeestä, jota hän oli käyttänyt yli 10 vuoden ajan. Dershewitz oli käyttänyt ihotautilääkärin suosittelemaa Propecia-nimistä lääkettä hiustenlähtöön.

”Olin 23-vuotias. Kuka 23-vuotias haluaa menettää hiuksensa?” Dershewitz kysyy. ”Keskustelimme sivuvaikutuksista ja ihotautilääkärini vakuutti sen olevan erittäin turvallinen. Kuten muidenkin lääkkeiden kohdalla, voit lopettaa sen käytön milloin tahansa ja kaikki on sen jälkeen ok.”

Mutta Dershewitz sanoo, ettei hän ollut ”ok”.

Hän kertoo lopettaneensa lääkkeen käytön joulukuussa 2014 toivoen, että oireet häviävät, mutta ne vain pahenivat.

”Käsivarteni olivat ennen lihaksikkaat, nyt koko kehoni on surkastunut. Painoni putosi yhdeksän kiloa vain kolmessa kuukaudessa,” Dershewitz sanoo.

Dershewitzin toimittaman sähköpostin perusteella neurologi on diagnosoinut hänellä sairauden nimeltä Post-Finasteride Syndrom (Finasteridin jälkeinen syndrooma). Finasteridi on Propecian kliininen nimi.

”Meillä ei ole keinoja kumota tätä,” sanoo Michael Irwig, endokrinologi George Washingtonin yliopistolta, joka on nähnyt useita Post-Finasteride Syndromasta kärsiviä potilaita. ”Heillä voi olla ahdistuneisuutta, masennusta, univaikeuksia ja matalaa energiatasoa.”

Michael Irwigin mukaan hänen tutkimuksensa ansiosta FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) muutti Propecian tuoteselostetta kolme vuotta sitten. Nyt sen valmistajan (Merck) on ilmoitettava myös lääkkeen aiheuttamista pysyvistä seksuaalisista sivuvaikutuksista tuoteselosteessaan. Irwigin mukaan tuoteselosteissa tulisi olla FDA:n vahvimmat mahdolliset varoitukset elämää muuttavista sivuvaikutuksista. Näitä sivuvaikutuksia ovat muiden muassa vakava masennus ja itsemurha.

”Tiedossani on 5-10 itsemurhatapausta, joilla on todettu olleen yhteys tähän lääkkeeseen,” Irwig sanoo.

Irwig nostaa esille myös Northwestern University’s School of Medicinen huhtikuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen, jossa kyseenalaistetaan Merckin kliiniset tutkimukset ennen Propecian markkinoille tuomista.

”Sen mukaan kaikissa testeissä on laiminlyöty riskit ja turvallisuus. Sivuvaikutuksia ei arvioitu, eikä niistä raportoitu,” Irwig sanoo.

Merckin WTVR CBS 6:lle lähettämässä lausunnossa puolustellaan Propecian turvallisuutta ja tehokkuutta.

”Merck on suorittanut hyvin suunnitellut kliiniset tutkimukset ja on tulosten takana. Tuloksista on ilmoitettu FDA:lle ja muille sääntelyvirastoille ympäri maailmaa.”

FDA on käsitellyt viimeisen viiden vuoden aikana yli 2600 tapausta, joissa potilaat ovat raportoineet Propecian haitallisista sivuvaikutuksista. Tiedot on saatu Freedom of Information Act -lain puitteissa. Suurin osa tapauksista käsitti seksuaalisia toimintahäiriöitä, masennusta ja ahdistuneisuutta.

Dershewitz kertoo toivovansa, että palaisi vielä ennalleen. Mutta samalla hän haluaa varoittaa muita miettimään niitä riskejä, joita he ottavat ollaakseen sinut peilikuvansa kanssa.

”Jos lääkäri olisi kertonut heille, että tämä lääke saattaa panna sinut sekaisin loppuelämäksesi, ottaisivatko he sitä silti? Kukaan ei vastaisi kyllä,” Dershewitz sanoo.

Vaikka Michael Irwig sanoo hänellä olleen vakavia huolia Propecian turvallisuudesta, hän lisää, että kliinisten tutkimusten mukaan vain alle prosentilla sen käyttäjistä ilmenee jatkuvia tai pysyviä seksuaalisia sivuvaikutuksia.

Lähde: WTRV

Miksi hiukset lähtevät?

Lääkkeet voivat auttaa, mutta kestävä ratkaisu voi vaatia elintapojen muutoksia.

Ihan aluksi on syytä kumota muutama myytti: shampoon käyttö, hiusten harjaus ja pyyhkeellä kuivaaminen eivät aiheuta hiustenlähtöä. ”Ihmiset yhdistävät nämä asiat hiustenlähtöön, koska he näkevät irronneita hiuksia, mutta nämä eivät ole syy”, sanoo ihotautien tohtori Melissa Piliang Clevelandin klinikalta. Piliangin mukaan liian harva shampoon käyttö voi itse asiassa johtaa hilseilyyn ja päänahan tulehduksiin, jotka voivat pahentaa hiustenlähtöä.

Hatut ja poninhännät eivät myöskään aiheuta hiustenlähtöä. ”Jos poninhäntä on niin tiukalla, että se kiristää ihoa silmiin asti, se voi vaurioittaa hiuksia. Myös tiukat letit, hiustenpidennykset ja punokset, jotka kohdistuvat pieneen määrään hiusten karvatuppeja, voivat aiheuttaa ongelmia. Mutta yleisesti ottaen poninhännät ja hatut eivät aiheuta hiustenlähtöä.”

Miehet ja naiset menettävät hiuksia erilaisista, toisiinsa liittyvistä syistä: geneettisistä tekijöistä huonoon ruokavalioon, sanoo tohtori Adam Friedman Montefiore-Albert Einstein yliopiston dermatologisesta yksiköstä. ”On harvinaista, että hiustenlähtö johtuu vain yhdestä syystä.”

Hiustenlähdön syiden ymmärtämiseksi on hyvä tietää, miten hiukset toimivat. Samaan tapaan kuin ihosolut uusiutuvat, myös hiukset kasvavat välillä ja putoavat pois välillä. Miehillä lähtee 60-80 karvatuppea päivässä, naisilla noin sata, Friedman sanoo.

Mitä tulee mies- ja naistyyppiseen hiustenlähtöön – yleisimpään hiustenlähdön muotoon – tietyt hiukset kasvavat lyhyemmiksi ja lyhyemmiksi ajan myötä. Lopulta ne eivät kasva takaisin ollenkaan. Tämä johtuu yleensä ihon hormoonien geneettisestä herkkyydestä. ”Miehillä tämän huomaa useimmiten päänahan etuosassa ja sivuilla. Naisilla hiustenlähtö keskittyy keskiosaan ja se on hajanaisempaa.” Friedmanin mukaan prosessi on hidas ja sen huomaaminen voi viedä vuosia.

Lääkkeet, jotka blokkaavat ihohormonien tuotannon tai estävät hiusten putoamisen, kuten minoksidiili ja finasteridi, toimivat hyvin, Friedman sanoo. Mutta molemmat toimivat paremmin hiutenlähdön pysäyttämiseen kuin uusien hiuksien kasvattamiseen. ”Jos olet kalju ja haet hoitoa, juuri mitään ei ole tehtävissä,” hän sanoo. Tästä syystä on tärkeää käydä lääkärissä heti kun huomaat ongelman.

Huono ruokavalio on toinen potentiaalinen hiustenlähdön aiheuttaja. Friedmanin mukaan raudan, D-vitamiinin, joidenkin B-vitamiinien ja sinkin puutos on yhdistetty hiustenlähtöön. Ruokavalio ei yleensä ole pääsyy, mutta ravintoaineiden tai vitamiinien puutos voi pahentaa ongelmaa, hän sanoo. Ruokavalion parantaminen ja lisäravinteet voivat auttaa, mutta ne ovat vain yksi osa monitahoista ratkaisua.

Jos hiustuppoja irtoaa suihkun aikana tai huomaat hiusten harvenemista vain viikkojen tai kuukausien aikana, kärsit todennäköisemmin acute telogen effluvium -nimisestä sairaudesta, Piliang sanoo. Siinä hiuksia irtoaa paljon hyvin lyhyessä ajassa.

Myös kehoa stressaavat tilanteet, kuten synnytys, leikkaus tai nopea painonpudotus, voivat aiheuttaa huomattavaa hiustenlähtöä. Silloin oireet alkavat yleensä vasta muutaman kuukauden jälkeen. Hiuksia voi lähteä jopa kuuden kuukauden aikana ja voit menettää jopa 70 % hiuksistasi. Mutta yleensä ne kasvavat takaisin, hän selventää.

Hiustenlähtöä voivat aiheuttaa myös päänahan tulehdukset, tulehdussairaudet, kuten alopecia areata, tai systeemisaraudet. Hoitomuodot vaihtelevat suun kautta nautittavista lääkkeistä paikallisiin lääkkeisiin, valoterapiaan, ruokavalion muutoksiin ja stressiä vähentäviin toimenpiteisiin. Tarvitset ammattilaisen apua saadaksesi kaikki palapelin palaset paikoilleen, sanoo tohtori Laurel Schwarz Philadelphian ihotautien instituutista.

Mikäli kärsit ihon ärsytyksestä, punoituksesta, hilseilystä tai kivusta, Schwartz suosittelee hakeutumaan ammattilaisen pakeille mahdollisimman nopeasti. Näin voidaan välttää pysyvä hiusten menettäminen ja arpeutuminen.

Lisää hyviä vinkkejä: Vältä netissä ja televisiossa markkinoitavia ihmelääkkeitä. Ne eivät ole ratkaisu. ”Hiustenlähtö on hyvin tunneperäinen kokemus. Kun olet huolissasi, olet valmis kokeilemaan mitä tahansa,” Schwarz neuvoo. Ajan tuhlaaminen kokeellisiin ratkaisuihin on usein sekä rahan että ajan tuhlausta.

Hiuksesi antavat osviittaa siitä mitä muualla kehossa tapahtuu, Schwartz sanoo. ”Jos huomaat ongelmia, keskustele asiasta lääkärisi kanssa, jotta löydätte sen perimmäisen aiheuttajan.”

Lähde: Time.com